Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Připojování nových měřicích zařízení dálkového sběru dat systému Energis
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.08.2018 10.09.2018 12:00
NÁKUP LCD A PC
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.08.2018 12.09.2018 12:00
Rekonstrukce budov stáčiště LPH
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.08.2018 05.09.2018 15:00
Rekonstrukce rozvodny NN v TS40
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.08.2018 04.09.2018 09:00
Realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.08.2018 30.08.2018 10:00
Doplnění TWY H1 osovými návěstidly
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.08.2018 28.08.2018 14:00
Feasibility study of jet fuel hydrant system
mimo režim ZZVZ Hodnocení 15.08.2018 29.08.2018 10:00
DODÁNÍ RFID TECHNOLOGIE pro CSAT / RFID TECHNOLOGY for CSAT
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.08.2018 08.10.2018 12:00
Oprava kalové nádrže na ČOV Jih
mimo režim ZZVZ Hodnocení 08.08.2018 23.08.2018 15:00
POSTUPNÉ DODÁVKY TRAKČNÍCH A LITHIOVÝCH BATERIÍ PRO ELEKTRICKÉ TAHAČE
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.08.2018 13.08.2018 14:00
Výšková úprava šachty Š11 u trafostanice TS 12
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.08.2018 20.08.2018 09:00
Nákup radiostanic Motorola
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.08.2018 20.08.2018 12:00
POSKYTOVÁNÍ SYSTEMOVÉ PODPORY MS SHAREPOINT
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 02.08.2018 01.11.2018 14:00
Dodávka webového firewallu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.08.2018 23.08.2018 13:00
Letecké skenování LKPR
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.08.2018 24.08.2018 09:00
Posouzení zranitelnosti vybraných kritických objektů letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.07.2018 28.08.2018 10:00
Soutěž o návrh na parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha
podlimitní Hodnocení 30.07.2018 10.12.2018 12:00
Nástavba budovy ZAO 370/1 – Stavebně technický průzkum, DSP, DPS, AD a informační model stavby v metodě BIM
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.07.2018 15.08.2018 09:00
Dodávka teleskopické vysokozdvižné plošiny s dosahem 25m
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.07.2018 04.09.2018 13:00
Prodej 7 ks kontejnerů v majetku Letiště Praha
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.07.2018 07.09.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016