Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RET Y pro RWY 24 a trvalé zkrácení RWY 1230
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.06.2018 13.07.2018 15:00
ŘÍZENÍ KONTINUITY A BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ ICT
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.06.2018 16.07.2018 12:00
Provozování směnáren a bankomatů na letišti Praha/Ruzyně (Operation of exchange offices and ATMs at Prague/Ruzyně Airport)
nadlimitní Zadáno 26.06.2018 17.08.2018 13:00
Technický dozor investora pro stavbu s názvem Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.06.2018 20.07.2018 11:00
Postupné dodávky ložisek, klínových řemenů a spojovacího materiálu
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 25.06.2018 27.07.2018 14:00
Rekonstrukce TWY B1 a B2
nadlimitní Zadáno 21.06.2018 28.08.2018 09:00
Doplnění kabelových rozvodů světelného zabezpečovacího zařízení (SZZ) na kontaktní stání v areálu Sever, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.06.2018 29.06.2018 09:00
Výměna vysokonapěťové části trafostanice TS42
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.06.2018 02.07.2018 09:00
DODÁVKY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 15.06.2018 29.06.2018 10:00
Oprava manipulační plochy před HG D a Rekonstrukce komunikace mezi HG C a HG D
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.06.2018 28.06.2018 15:00
Rekonstrukce ploch před hangáry C a B, oprava plochy u stojánek V71 a V72
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.06.2018 29.06.2018 15:00
VÝMĚNA ZDROJE CHLADU_BÍLÝ DŮM I., LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.06.2018 28.06.2018 09:00
REALIZACE PRŮZKUMŮ MEZI CESTUJÍCÍMI
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 14.06.2018 20.06.2018 10:00
Využití anebo odstranění odpadních olejů a odkaleného leteckého paliva
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.06.2018 28.06.2018 13:00
DODÁVKY SÍRANU ŽELEZITÉHO PRO ČKV+ČOV SEVER A JIH
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 13.06.2018 27.06.2018 10:00
Výměna kabelových lávek kabelového kanálu K3
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.06.2018 27.06.2018 09:00
RFI Parkovací systém / Guidance system
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.06.2018 29.06.2018 12:00
Nátěr meziplášťů nádrží v CS LPH
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.06.2018 28.06.2018 09:00
DODÁVKA BETONOVÝCH PRŮBĚŽNÝCH SVODIDEL
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 11.06.2018 15.06.2018 14:00
DODÁVKY MRAŽENÉHO, VEPŘOVÉHO, HOVĚZÍHO A KRÁLIČÍHO MASA, ZVĚŘINY A RYB
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 11.06.2018 29.06.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016