Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technická studie proveditelnosti úprav stávající estakády a návrh nové estakády
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.04.2018 04.05.2018 15:00
Restaurace Praha + terasa u restaurace Praha + Zaměstnanecká jídelna + Relax zóna - Stavebně technický průzkum, DSP, DPS, AD
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.04.2018 04.05.2018 09:00
P/C zázemí dispečinku + modernizace WC
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.04.2018 02.05.2018 12:00
Pasport zábradlí na mostní estakádě ve veřejné části areálu letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.04.2018 26.04.2018 12:00
Doprovod cestujících k reklamačním oddělením handlingových společností
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.04.2018 09.05.2018 15:00
Obnova VPN přístupu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.04.2018 02.05.2018 13:00
Přemístění TWY R + odbavovací stání OP JIH – projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.04.2018 04.05.2018 10:00
Náhrada systemu FIDS/ FLIGHT INFORMATION DISPLAY SYSTEM
nadlimitní Hodnocení 13.04.2018 28.06.2018 09:00
Výměna infoznaků SZZ - RWY 12-30
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.04.2018 23.04.2018 15:00
Vyhledávací studie - Rozvoj parkovací kapacity Jih
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.04.2018 04.05.2018 13:00
Zajištění jazykové výuky
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.04.2018 30.04.2018 10:00
Kapacitní posouzení a ověření dopravního skeletu definovaného Zastavovacím plánem Sever letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.04.2018 25.04.2018 09:00
Poskytování daňového poradenství
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.04.2018 26.04.2018 10:00
Výměna sériových kabelů RWY 12-30
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.04.2018 20.04.2018 15:00
Studie proveditelnosti pro odstranění nebo využití kalů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.04.2018 23.04.2018 15:00
Zajištění individuálního a skupinového koučování managementu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.04.2018 03.05.2018 14:00
Exhibition booth MRO Amsterdam 2018
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.04.2018 16.04.2018 10:00
Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně
nadlimitní Zadáno 06.04.2018 08.10.2018 14:00
Dodávky čerstvé zeleniny a ovoce
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.04.2018 13.04.2018 10:00
PRELIMINARY MARKET CONSULTATIONS-CONCEPTUAL STUDY OF HANGAR ZONE CSAT
nadlimitní V jednání 05.04.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016