Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Umělecké vystoupení na World Routes
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.03.2018 22.03.2018 10:00
CONSECUTIVE DELIVERIES OF NEWGROUND POWER UNITS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.03.2018 23.03.2018 14:00
SELF PROPELLED CABIN SERVICE VEHICLE FOR DRINKING WATER AND LAVATORY SYSTEM
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.03.2018 23.03.2018 14:00
PRŮZKUM TRHU (RFI) - Řízení kontinuity a bezpečnostních incidentů ICT - Analýza a revize procesů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.03.2018 30.03.2018 12:00
Grafické prvky, Terminál 1, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.03.2018 21.03.2018 09:00
Studie řešení hromadné dopravy na letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 08.03.2018 22.03.2018 10:00
Opravy vzduchotechnických jednotek na letišti Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.03.2018 20.03.2018 15:00
Technická studie proveditelnosti nové komunikace Cargo - Hangár F
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2018 21.03.2018 15:00
Studie rozšíření mostu na Aviatické ulici přes ulici K Letišti
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2018 21.03.2018 15:00
Dodávky flokulačních činidel pro čistírny odpadních a kontaminovaných vod
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2018 27.03.2018 10:00
DODÁVKY UZENIN A MASNÝCH VÝROBKŮ
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 05.03.2018 16.03.2018 10:00
Oprava povrchu RWY 12/30 v křížení s TWY D
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.03.2018 20.03.2018 15:00
Dodávky kancelářských židlí, kancelářského a jídelního nábytku
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Poskytování servisních služeb na jednosměrných bezpečnostních propustích PASSEC HSW
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.03.2018 19.03.2018 12:00
Postupné dodávky polarizačních pachových filtrů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.03.2018 16.03.2018 10:00
Postupné dodávky dlažby Kashmir white
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.03.2018 16.03.2018 12:00
PRŮZKUM TRHU (RFI) - Analýza vlivů na výkonnost BP
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.03.2018 15.03.2018 12:00
Předběžné tržní konzultace-Dostavba a úpravy Terminálu 2 letiště Praha/Ruzyně – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu V jednání 01.03.2018
CONSULTANCY ON TENDER PROCEDURE FOR DUTY FREE AND RETAIL OPERATOR
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.03.2018 21.03.2018 10:00
Oprava vozovky TWY AA a příjezdové komunikace
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.02.2018 15.03.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016