Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava vozovky TWY AA a příjezdové komunikace
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.02.2018 15.03.2018 15:00
Oprava opěrné zdi před Terminálem T3
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.02.2018 06.03.2018 15:00
Opravy vozovek a zpevněných ploch do 200m2
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.02.2018 06.03.2018 15:00
Příjezdová estakáda a plošina před T2 – oprava ložisek
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.02.2018 06.03.2018 15:00
Parkovací stání u HG F, rekonstrukce komunikace a vybudování ostrůvku pro osazení EKV
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.02.2018 06.03.2018 10:00
Servis komunikační sítě systému AMS.3
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.02.2018 07.03.2018 10:00
Dodávky potravin v mini balení
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 19.02.2018 14.03.2018 10:00
Dodávky uniforem pro organizační jednotku OLE
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.02.2018 10.04.2018 10:00
DODÁVKA 2KS ELEKTROMECHANICKÉHO DVOUSLOUPOVÉHO HEVERU
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.02.2018 28.02.2018 13:00
Rekonstrukce TWY H v úseku mezi TWY A a Z
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.02.2018 05.03.2018 15:00
Cooperation in form of cobrand Airport Lounge - Terminal 1 International Public Airport Prague / Ruzyne
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.02.2018 11.04.2018 12:00
Spolupráce formou cobrandu letištního salonku - Terminál 1 mezinárodního veřejného letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.02.2018 11.04.2018 12:00
Studie proveditelnosti - Re-implementace modulu SAP PS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 15.02.2018 28.02.2018 13:00
Exhibiton booth - Aviation summit DUBLIN 2018
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.02.2018 28.02.2018 10:00
Verifikace emisí skleníkových plynů ze stacionárních zdrojů Letiště Praha, a.s. ve Třetím a Čtvrtém obchodovacím období 2018 - 2021
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.02.2018 27.02.2018 09:00
Nádrže LPH 2 x 5000 m3_ Etapa I
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.02.2018 24.07.2018 14:00
Monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí na letišti Praha/Ruzyně
nadlimitní Zadáno 12.02.2018 14.08.2018 10:00
DODÁNÍ GRAFICKÝCH NOTEBOOKŮ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.02.2018 19.02.2018 12:00
Poskytnutí Preauditu ISMS dle ISO
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.02.2018 21.02.2018 12:00
Školení řidičů z povolání dle zák. č. 247/2000 Sb.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.02.2018 21.02.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016