Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dočasného přidělování zaměstnanců
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.04.2017 26.04.2017 15:00
Vyhotovení studie infrastruktury leteckých pohonných hmot na zahraničních letištích
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.04.2017 09.05.2017 15:00
Dodání užitkové vozidla pro svoz odpadů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.04.2017 19.04.2017 10:00
Technický dozor investora pro stavby Rekonstrukce stání 1 a Výměna nástupních mostů na stání 4 a 6
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.04.2017 24.04.2017 11:00
Dodávky produktů od společnosti Cisco
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.04.2017 19.04.2017 13:00
Servisní podpora pro HW balancery Alteon 5224 XL 4G
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.03.2017 06.04.2017 12:00
Výběrové řízení na spolupráci formou zajištění prezentačních jízd pro klienty VIP Service Club Continental a poskytnutí reklamního(ch) vozu(ů) za účelem transferu klientů po letištní ploše
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.03.2017 20.04.2017 15:00
Oprava TWY L v úseku od RWY 04/22 po TWY P a Oprava TWY K
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.03.2017 20.04.2017 14:00
Zhotovení znaleckých posudků na sedáky (lavičky) umístněné v prstu B Letišti Praha Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.03.2017 04.04.2017 12:00
Provádění havarijních oprav slaboproudých metalických kabelů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.03.2017 31.03.2017 14:00
ZAMĚSTNANECKÁ JÍDELNA T1 – STUDIE ÚPRAVY OBSLUŽNÉHO PROVOZU
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.03.2017 24.04.2017 12:00
Úpravy nadpraží vrat Hangár F
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.03.2017 03.04.2017 11:00
Provádění diagnostiky RWY na letišti Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.03.2017 30.03.2017 09:00
Výměna hořáků kotlů K3 a K4 ve Výtopně Sever
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.03.2017 31.03.2017 11:00
Oprava manipulační plochy před hangárem E
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.03.2017 29.03.2017 09:00
Rekonstrukce OP JIH – 5 Etapa
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.03.2017 30.03.2017 09:00
Poskytování servisní podpory SW i HW - Cisco CCTV Core WS-C6513
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.03.2017 22.03.2017 13:00
Přeprava a zpracování finanční hotovosti
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.03.2017 27.03.2017 16:00
Studie rozvoje energetického zajištění objektů letiště Praha/Ruzyn
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.03.2017 12.06.2017 09:00
Rámcové smlouvy na dodávky video encoderů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.03.2017 23.03.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016