Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna mostních závěrů Most PS-03b v ulici Aviatická
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.06.2021 16.07.2021 14:00
PD Nová komunikace Cargo – Hangár F – 3. úsek
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.06.2021 14.07.2021 12:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ SAMOOBSLUŽNÉ PRODEJNY POTRAVIN A DOPLŇKOVÉHO ZBOŽÍ VE VEŘEJNÉ ČÁSTI TERMINÁLU 2
nadlimitní Zadáno 16.06.2021 28.07.2021 13:00
Předběžná tržní konzultace - Mobilní RTG
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.06.2021 30.06.2021 12:00
Zjištění skladby střech
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.06.2021 22.06.2021 10:00
Oprava RWY 12/30
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.06.2021 18.06.2021 12:00
Kabelovod Sever - Jih
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2021 02.07.2021 10:00
PD Rekonstrukce TWY Z
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.05.2021 24.06.2021 10:00
Část 2 - Úklidové práce v Terminálu 2 a dalších objektech
nadlimitní Zadáno 28.05.2021 02.07.2021 10:00
PD Přepojení stoky J_G do Kopaninského poldru
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.05.2021 21.06.2021 09:00
Výzva č. 1 Revize skladového hospodářství
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 14.07.2021 23:59
Havarijní opravy hromosvodů
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.05.2021 14.07.2021 12:00
Revize a servis PBZ - požární uzávěry a dveře
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.05.2021 22.06.2021 14:00
PD Výměna vyrovnávacích nádrží
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.05.2021 29.06.2021 12:00
Servis a opravy kotlů vč. horkovodu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.05.2021 25.06.2021 23:59
Dodávky respirátorů ochranné třídy FFP2 bez výdechového ventilku
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.05.2021 03.08.2021 12:00
PTK - Rekonstrukce administrativní budovy "Bonbon" - BIM, OVZ
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2021 31.05.2021 23:59
Provádění zákonných revizí a oprav požárních rolet, mříží a kouřových clon - části C (zařízení zn. Stöbich)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.05.2021 07.10.2021 23:59
Provádění zákonných revizí a oprav požárních rolet, mříží a kouřových clon - části B (zařízení zn. FK Servis)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.05.2021 07.10.2021 23:59
Provádění zákonných revizí a oprav požárních rolet, mříží a kouřových clon - části A (zařízení zn. Avaps)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.05.2021 07.10.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016