Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání a implementace koncových přepínačů LAN
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.06.2016 01.07.2016 11:00
Dodávky odmrazovacích látek pro účely odmrazování letištních ploch
nadlimitní Hodnocení 16.06.2016 02.08.2016 14:00
Přesun pasových filtrů T1 - SO 04 Nový vstup do odletové haly T1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.06.2016 30.06.2016 11:00
dodávky koření
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.06.2016 29.06.2016 10:00
Spotřební materiál pro ID karty
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.06.2016 06.07.2016 10:00
Oprava TWY R - 2. etapa
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 10.06.2016 22.06.2016 09:00
Studie koncepce rozvoje systému třídírny zavazadel (BHS) letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 08.06.2016 22.06.2016 09:00
Výměna kompresoru v Motorárně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.06.2016 20.06.2016 10:00
Výměna střešní krytiny – západní strana Hangáru B
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.06.2016 21.06.2016 13:00
Zajištění projektových prací stavebních objektů do hodnoty 5 mil. Kč (bez DPH) realizované investice
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.06.2016 27.06.2016 10:00
Údržbářské práce v prostředí kde hrozí výbuch
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.06.2016 17.06.2016 12:00
Dodávky sáčků na psí exkrementy
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.06.2016 14.06.2016 10:00
Nové depo autocisteren a produktovod LPH a Severní obvodová komunikace - část 3 a 4, letiště Praha/Ruzyně
nadlimitní Zadáno 03.06.2016 05.09.2017 11:00
Provádění revizí protipožárních ucpávek ve lhůtách daných platnou legislativou
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.06.2016 20.06.2016 15:00
Zajištění dodávek dráhových položek
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.06.2016 16.06.2016 10:00
Poskytování poradenských služeb v oblasti Business Intelligence
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.05.2016 20.06.2016 12:00
Rozšíření firewall Juniper Networks
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.05.2016 08.06.2016 12:00
Výměna odmrazovacích nádrží č. 1-4
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.05.2016 13.06.2016 09:00
Oprava štěrbinového žlabu a přilehlé vozovky v komunikaci před CHS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.05.2016 08.06.2016 11:00
Tiskové služby- velkoformátový tisk
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.05.2016 03.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016