Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PTK Odpovědné veřejné zadávání - stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2021 07.06.2021 09:00
Rekonstrukce osvětlení hangárové haly HF
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.05.2021 28.05.2021 12:00
Výběrové řízení VŘ/0211008542 na pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování kavárny
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.05.2021 26.05.2021 15:00
PTK - DODÁVKY NELETECKÝCH POHONNÝCH HMOT
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.05.2021 28.05.2021 23:59
Poskytování servisních služeb, údržby a postupných dodávek náhradních dílů pro ČOV
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.05.2021 31.05.2021 23:59
Rekonstrukce vícehodinových cel - ICP
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.05.2021 11.06.2021 12:00
PD Zkapacitnění otevřeného koryta ČOV Sever
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.05.2021 14.06.2021 11:00
Recertifikace dle ČSN ISO/IEC 27001
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.05.2021 25.05.2021 23:59
Workplace analýza, change management a studie interiéru administrativního objektu APC
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 07.05.2021 17.09.2021 23:59
Poskytnutí úvěru
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.05.2021 14.07.2021 12:00
Provádění pozáručních servisních služeb výtahů, eskalátorů a travelátorů
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.05.2021 23.08.2021 10:00
Servisní služby pro automatické posuvné dveře
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.05.2021 27.08.2021 23:59
Opravy kanalizačních sítí
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.05.2021 03.06.2021 12:00
Dodávky rentgenových zařízení (RTG)
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.04.2021 02.06.2021 23:59
PTK- poskytování tiskových služeb v oblasti digitálního a ofsetového tisku.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2021 04.05.2021 12:00
PD Úprava vjezdu do centrální části LKPR
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.04.2021 22.06.2021 12:00
Odvoz a odstraňování technologického odpadu
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.04.2021 12.05.2021 09:00
Chodníkový vysavač
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.04.2021 07.06.2021 23:59
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.04.2021 03.06.2021 12:00
Podpora produktů Extreme
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.04.2021 03.05.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016