Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Inženýrsko-geologický průzkum – jádrové vrty
not under the Act regime Receipt of tenders 21.10.2020 03.11.2020 12:00
Oprava vozovky příjezdové estakády
not under the Act regime Receipt of tenders 19.10.2020 06.11.2020 10:00
Výstavba páteřní stoky sever a související oprava a rozšíření TWY C, D, F, G, L – 1. a 5. fáze
above-the-threshold Receipt of tenders 19.10.2020 23.11.2020 10:00
Dodávky cukrářských surovin II
not under the Act regime Receipt of tenders 15.10.2020 29.10.2020 23:59
PD_Nádrže na odmrazovací kapalinu
not under the Act regime Receipt of tenders 14.10.2020 30.10.2020 09:00
Servisní podpora a rámcové úpravy systému Symmetry
above-the-threshold Receipt of tenders 14.10.2020 16.11.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace - Upgrade diskových polí Hitachi
not under the Act regime Evaluation 12.10.2020 19.10.2020 12:00
Koordinátor BOZP
not under the Act regime Receipt of tenders 12.10.2020 02.11.2020 10:00
Pronájem vozidel Ambulift
not under the Act regime Evaluation 08.10.2020 19.10.2020 23:59
Servis a pravidelné kontroly stabilního hasicího zařízení (SHZ)
not under the Act regime Receipt of tenders 08.10.2020 23.10.2020 23:59
Náhrada LetGIS platformou ESRI
not under the Act regime Receipt of tenders 08.10.2020 30.10.2020 23:59
Úprava prostoru dílny ÚPL v hangáru A
not under the Act regime Receipt of tenders 07.10.2020 29.10.2020 14:00
Provádění revizních prohlídek, údržby a oprav klimatizačních jednotek PCA CIAT
not under the Act regime Receipt of tenders 07.10.2020 02.11.2020 10:00
Poskytování servisních služeb na náhradních zdrojích elektrické energie, skupina 2
not under the Act regime Evaluation 05.10.2020 19.10.2020 09:00
PTK-Modulární zázemí řidičů TAXI
small-scale public contract Evaluation 02.10.2020 19.10.2020 10:00
Rámcová smlouva pro projekty dopravního modelování
not under the Act regime Receipt of tenders 01.10.2020 26.10.2020 12:00
Úprava stávající a návrh nové estakády – DUR a DSP
above-the-threshold Receipt of requests to participate 30.09.2020 02.11.2020 12:00
The Delivery of Towable Passenger Stairs
not under the Act regime Evaluation 23.09.2020 07.10.2020 23:59
The Delivery of The Ground Power Units
not under the Act regime Evaluation 22.09.2020 07.10.2020 23:59
APC podhled vstupní haly
not under the Act regime Evaluation 22.09.2020 21.10.2020 15:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››