Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Podpora pro centrální zálohovací systém
not under the Act regime Awarded 13.12.2019 24.01.2020 12:00
Předběžná tržní konzultace: Dodávky zemního plynu na roky 2021 – 2024
not under the Act regime Evaluation 13.12.2019 19.12.2019 23:59
Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrických pracovních strojů během jejich používání
not under the Act regime Awarded 12.12.2019 24.01.2020 12:00
Přístavba trafostanice TS 12
not under the Act regime Awarded 09.12.2019 20.12.2019 10:00
Výměna výtahů č. 5 a č. 7 v Terminálu 1, letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Awarded 09.12.2019 10.01.2020 09:00
Vysoce odborné překlady a tlumočení AJ
not under the Act regime Awarded 09.12.2019 17.01.2020 10:00
Komplexní poradenství Real Estate
not under the Act regime Evaluated 09.12.2019 22.04.2020 12:00
Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
not under the Act regime Awarded 06.12.2019 01.04.2020 14:00
Likvidaci sušených kalů z ČOV
not under the Act regime Evaluation 06.12.2019 26.02.2020 14:00
Čištění odlučovačů ropných látek, sedimentačních nádrží a lapáků tuku
not under the Act regime Awarded 05.12.2019 15.01.2020 10:00
PD Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
not under the Act regime Awarded 04.12.2019 15.01.2020 15:00
Výroba a instalace polepů určených na vozidla
not under the Act regime Awarded 04.12.2019 07.01.2020 10:00
Dodávky vín
not under the Act regime Awarded 02.12.2019 28.01.2020 18:00
Technickobezpečnostní dohled Kopaninského poldru, letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Awarded 02.12.2019 23.12.2019 10:00
Předběžná tržní konzultace: Nákup zelené elektřiny na roky 2019 – 2024
not under the Act regime Evaluation 28.11.2019 05.12.2019 23:59
PTK Dodání a instalace mycí technologie a zařízení / Delivery and Installation of Washing Technology and Equipment
not under the Act regime Evaluated 27.11.2019 20.12.2019 14:00
RFI Analytický SW pro Letiště Václava Havla / Analytic SW for Prague Airport
not under the Act regime Evaluation 27.11.2019 11.12.2019 12:00
Přesun pokladny parking Economy
not under the Act regime Awarded 26.11.2019 20.01.2020 10:00
THE PROVISION OF CUPPS/CUSS SYSTEMS II
above-the-threshold Awarded 22.11.2019 12.08.2020 23:59
VŘ č. 124 na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Hangáru A // TP No. 124 for the lease of business premises in the Hangar A building
not under the Act regime Evaluation 22.11.2019 31.01.2020 16:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016