Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
LETIŠTNÍ POSTŘIKOVAČ
not under the Act regime Awarded 21.05.2019 14.06.2019 10:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2050, 2050A, 2050B (2) // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2050, 2050A, 2050B (2)
above-the-threshold Awarded 20.05.2019 17.06.2019 11:00
Grafické a DTP služby
not under the Act regime Awarded 20.05.2019 17.07.2019 15:00
Nabídka spolupráce na novém obchodním modelu TAXI SLUŽBY
not under the Act regime Awarding 20.05.2019 30.06.2019 08:00
RFI Eventová aplikace
not under the Act regime Evaluation 17.05.2019 30.05.2019 12:00
Rekonstrukce manipulační plochy před hangárem F
not under the Act regime Awarded 17.05.2019 11.06.2019 12:00
Organizace a provozování ekologických besed
not under the Act regime Awarded 16.05.2019 31.05.2019 15:00
Zajištění servisní podpory pro systém PBX Avaya
not under the Act regime Awarded 14.05.2019 14.06.2019 10:00
Pomocné práce v odpadovém hospodářství
not under the Act regime Awarded 13.05.2019 25.06.2019 09:00
Oprava komunikací v areálu bytovek - III. etapa
not under the Act regime Awarded 10.05.2019 18.06.2019 12:00
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků – šedé rukavice pro bezpečnostní kontrolu a bundy pro ostrahu letiště
not under the Act regime Awarded 09.05.2019 18.06.2019 10:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2053, 2053A, 2053B // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2053, 2053A, 2053B
above-the-threshold Awarded 02.05.2019 30.05.2019 11:00
Instalace elektrické požární signalizace v 2. pp Terminálu 1 a napojení ovládání dveří únikových cest v Prstu A a B na systém EPS
not under the Act regime Awarded 29.04.2019 24.05.2019 12:00
Datová infrastruktura Parking C
not under the Act regime Evaluation 26.04.2019 21.05.2019 12:00
Prodloužení servisní podpory na bezdrátovou síť
not under the Act regime Awarded 26.04.2019 06.06.2019 10:00
RFI E - shop pro prodej suvenýrů
small-scale public contract Evaluation 23.04.2019 07.05.2019 12:00
Preliminary market consultations for the project: New temporary run-up area
above-the-threshold Awarded 16.04.2019
Předběžné tržní konzultace_Stavby pro energetickou infrastrukturu
above-the-threshold Awarded 16.04.2019
Poskytování servisních služeb, zajištění dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu pro detektory výbušnin řady Explonix II.
not under the Act regime Awarded 15.04.2019 25.04.2019 07:00
Stavby pro energetickou infrastrukturu_projektová dokumentace
above-the-threshold Awarded 12.04.2019 02.05.2019 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016