Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
AIRFIELD INSPECTION MANAGEMENT SOFTWARE
not under the Act regime Evaluation 29.08.2018 12.09.2018 14:00
Demolice objektu autoservisu a bytové jednotky
not under the Act regime Evaluation 28.08.2018 10.09.2018 15:00
Zajištění obsluhy, servisu, údržby a oprav zařízení pro vytápění, chlazení, VZT a ZTI
above-the-threshold Awarded 27.08.2018 03.10.2018 10:00
Úklid střech
not under the Act regime Evaluation 27.08.2018 10.09.2018 15:00
Koncepce odvodnění areálu letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Evaluation 24.08.2018 10.09.2018 13:00
Připojování nových měřicích zařízení dálkového sběru dat systému Energis
not under the Act regime Evaluation 24.08.2018 10.09.2018 12:00
NÁKUP LCD A PC
not under the Act regime Evaluation 24.08.2018 12.09.2018 12:00
Rekonstrukce budov stáčiště LPH
not under the Act regime Evaluation 22.08.2018 05.09.2018 15:00
Rekonstrukce rozvodny NN v TS40
not under the Act regime Evaluation 21.08.2018 04.09.2018 09:00
Realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců
not under the Act regime Evaluation 17.08.2018 30.08.2018 10:00
Doplnění TWY H1 osovými návěstidly
not under the Act regime Evaluation 17.08.2018 28.08.2018 14:00
Feasibility study of jet fuel hydrant system
not under the Act regime Evaluation 15.08.2018 29.08.2018 10:00
DODÁNÍ RFID TECHNOLOGIE pro CSAT / RFID TECHNOLOGY for CSAT
not under the Act regime Evaluation 09.08.2018 08.10.2018 12:00
Oprava kalové nádrže na ČOV Jih
not under the Act regime Evaluation 08.08.2018 23.08.2018 15:00
POSTUPNÉ DODÁVKY TRAKČNÍCH A LITHIOVÝCH BATERIÍ PRO ELEKTRICKÉ TAHAČE
not under the Act regime Evaluation 06.08.2018 13.08.2018 14:00
Výšková úprava šachty Š11 u trafostanice TS 12
not under the Act regime Evaluation 06.08.2018 20.08.2018 09:00
Nákup radiostanic Motorola
not under the Act regime Evaluation 02.08.2018 20.08.2018 12:00
POSKYTOVÁNÍ SYSTEMOVÉ PODPORY MS SHAREPOINT
not under the Act regime Evaluated 02.08.2018 01.11.2018 14:00
Dodávka webového firewallu
not under the Act regime Evaluation 02.08.2018 23.08.2018 13:00
Letecké skenování LKPR
not under the Act regime Evaluation 02.08.2018 24.08.2018 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016