Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
PRŮZKUM TRHU (RFI) - Analýza vlivů na výkonnost BP
not under the Act regime Evaluation 02.03.2018 15.03.2018 12:00
Předběžné tržní konzultace-Dostavba a úpravy Terminálu 2 letiště Praha/Ruzyně – projektová dokumentace
above-the-threshold Negotiation 01.03.2018
CONSULTANCY ON TENDER PROCEDURE FOR DUTY FREE AND RETAIL OPERATOR
not under the Act regime Evaluation 01.03.2018 21.03.2018 10:00
Oprava vozovky TWY AA a příjezdové komunikace
not under the Act regime Evaluation 23.02.2018 15.03.2018 15:00
Oprava opěrné zdi před Terminálem T3
not under the Act regime Evaluation 21.02.2018 06.03.2018 15:00
Opravy vozovek a zpevněných ploch do 200m2
not under the Act regime Evaluation 21.02.2018 06.03.2018 15:00
Příjezdová estakáda a plošina před T2 – oprava ložisek
not under the Act regime Evaluation 21.02.2018 06.03.2018 15:00
Parkovací stání u HG F, rekonstrukce komunikace a vybudování ostrůvku pro osazení EKV
not under the Act regime Evaluation 21.02.2018 06.03.2018 10:00
Servis komunikační sítě systému AMS.3
not under the Act regime Evaluation 21.02.2018 07.03.2018 10:00
Dodávky potravin v mini balení
not under the Act regime Evaluated 19.02.2018 14.03.2018 10:00
Dodávky uniforem pro organizační jednotku OLE
not under the Act regime Evaluation 19.02.2018 10.04.2018 10:00
DODÁVKA 2KS ELEKTROMECHANICKÉHO DVOUSLOUPOVÉHO HEVERU
not under the Act regime Evaluation 19.02.2018 28.02.2018 13:00
Rekonstrukce TWY H v úseku mezi TWY A a Z
not under the Act regime Evaluation 16.02.2018 05.03.2018 15:00
Cooperation in form of cobrand Airport Lounge - Terminal 1 International Public Airport Prague / Ruzyne
not under the Act regime Evaluation 16.02.2018 11.04.2018 12:00
Spolupráce formou cobrandu letištního salonku - Terminál 1 mezinárodního veřejného letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Evaluation 16.02.2018 11.04.2018 12:00
Studie proveditelnosti - Re-implementace modulu SAP PS
not under the Act regime Evaluation 15.02.2018 28.02.2018 13:00
Exhibiton booth - Aviation summit DUBLIN 2018
not under the Act regime Evaluation 14.02.2018 28.02.2018 10:00
Verifikace emisí skleníkových plynů ze stacionárních zdrojů Letiště Praha, a.s. ve Třetím a Čtvrtém obchodovacím období 2018 - 2021
not under the Act regime Evaluation 13.02.2018 27.02.2018 09:00
Nádrže LPH 2 x 5000 m3_ Etapa I
not under the Act regime Evaluation 12.02.2018 24.07.2018 14:00
Monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí na letišti Praha/Ruzyně
above-the-threshold Awarded 12.02.2018 14.08.2018 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016