Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Předběžné tržní konzultace-Dostavba ČKV+ČOV Jih
above-the-threshold Negotiation 25.01.2018
Oprava trhlin a těsnění spár ve vozovkách asfaltovou modifikovanou zálivkou
not under the Act regime Evaluation 25.01.2018 08.02.2018 12:00
DODÁNÍ VAKUOVÉ BALIČKY VAC-STAR S 223 L
not under the Act regime Evaluation 25.01.2018 05.02.2018 13:00
DODÁVKA KRÁJECÍHO ZAŘÍZENÍ FENDO F-S19
not under the Act regime Evaluation 25.01.2018 05.02.2018 13:00
Náhrada systému pro řízení smluv na platformě SAP (náhrada TAS)
not under the Act regime Evaluation 24.01.2018 12.02.2018 12:00
Systém pro analýzu kamerového záznamu
not under the Act regime Evaluation 24.01.2018 13.02.2018 16:00
Ubytování cestujících v případě provozních nepravidelností
not under the Act regime Evaluation 24.01.2018 07.02.2018 10:00
DODÁNÍ RadHad Subscribtion
not under the Act regime Evaluation 19.01.2018 30.01.2018 12:00
Projektová dokumentace – úpravy skladové haly na dílny autoprovozu
not under the Act regime Evaluation 18.01.2018 01.02.2018 10:00
DODÁNÍ Serverů IBM Power
not under the Act regime Evaluation 18.01.2018 30.01.2018 12:00
Zajištění nápojových automatů a barelů s pramenitou vodou
not under the Act regime Evaluation 18.01.2018 01.02.2018 10:00
PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S OPRAVAMI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VČETNĚ OPRAV VOZOVEK S TUHÝM KRYTEM
not under the Act regime Evaluation 17.01.2018 01.02.2018 15:00
Poskytování servisních služeb u bezpečnostních rolet a mříží v objektech areálu letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Evaluation 17.01.2018 30.01.2018 12:00
Oprava parkoviště P1
not under the Act regime Evaluation 16.01.2018 30.01.2018 09:00
Poskytování servisních služeb na silničních blokovačích a automatických závorách
not under the Act regime Evaluation 11.01.2018 24.01.2018 15:00
Spalování nebezpečného odpadu podle zákona o odpadech a současně spalování vedlejších produktů živočišného původu
not under the Act regime Evaluation 10.01.2018 01.02.2018 12:00
DODÁNÍ TECHNICKÁ PODPORA TISKÁREN ATB EPSON
not under the Act regime Evaluation 10.01.2018 17.01.2018 12:00
Úklid
not under the Act regime Evaluation 05.01.2018 26.01.2018 11:00
Penetrační testy webových aplikací a IT infrastruktury
not under the Act regime Evaluation 03.01.2018 15.01.2018 15:00
Studie proveditelnosti - TWYs mimo projekty pRWY, letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Evaluation 03.01.2018 18.01.2018 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016