Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Hygienizace kalů – ČOV + ČKV SEVER
not under the Act regime Evaluation 07.03.2017 31.03.2017 13:00
Suppliers of Chromium Trioxide CrO3
not under the Act regime Evaluation 07.03.2017 21.03.2017 10:00
DELIVERY OF NEW CONVEYOR BELT
not under the Act regime Evaluation 06.03.2017 10.03.2017 14:00
DELIVERY OF NEW TOWBARLESS TRACTORS UP TO 280 TONES (2 PIECES)
not under the Act regime Evaluation 06.03.2017 10.03.2017 14:00
DELIVERY OF SIX NEW PALLET DOLLIES (10FT)
not under the Act regime Evaluation 06.03.2017 13.03.2017 14:00
Recertifikace systému environmentálního managementu ve společnostech Letiště Praha, a. s. a Czech Airlines Technics, a.s., a následná dozorová činnost u obou společností
not under the Act regime Evaluation 06.03.2017 16.03.2017 14:00
Dodávky opakovatelně uzavíratelných sáčků na tekutiny a gely
not under the Act regime Evaluation 06.03.2017 13.03.2017 10:00
Označení parkovacích domů logem Aeroparking
not under the Act regime Evaluation 01.03.2017 22.03.2017 15:00
DELIVERY OF NEW SMALL ELECTRIC TRACTORS
not under the Act regime Evaluation 01.03.2017 07.03.2017 14:00
Exhibition booth- Aviation summit Dublin 2017
not under the Act regime Evaluation 01.03.2017 08.03.2017 10:00
Postupné dodávky světelných a akustických ramp, hledáčků
not under the Act regime Evaluation 27.02.2017 09.03.2017 12:00
Dodání mobilního měřiče rychlosti
not under the Act regime Evaluation 22.02.2017 07.03.2017 14:00
Dodání stacionárních detektorů tekutin a gelů
not under the Act regime Evaluation 22.02.2017 07.03.2017 10:00
Dodání užitkového vozidla pro svoz odpadů
not under the Act regime Evaluation 22.02.2017 08.03.2017 14:00
Dodání 10 ks automatických externích defibrilátorů (AED) vč. příslušných úložných boxů
not under the Act regime Evaluation 22.02.2017 07.03.2017 14:00
Poskytnutí dámských hygienických košů a dalších souvisejících služeb
not under the Act regime Evaluation 22.02.2017 07.03.2017 14:00
Projektová dokumentace - Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1
not under the Act regime Evaluation 21.02.2017 03.03.2017 13:00
Úpravy skladu chemických látek v lakovně v hangáru F
not under the Act regime Evaluation 21.02.2017 06.03.2017 11:00
DPS – Výměna EDS za S3 v třídírně T2
not under the Act regime Evaluation 17.02.2017 06.03.2017 09:00
Oprava dráhy 04/22 mezi TWY L a TWY P
not under the Act regime Evaluation 16.02.2017 02.03.2017 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016