Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Poskytování technické podpory pro software od společnosti ROCKWELL AUTOMATION, Inc.
not under the Act regime Evaluation 20.06.2016 30.06.2016 12:00
Dodání a implementace SW Kofax TotalAgility, včetně rámcové servisní podpory
not under the Act regime Evaluation 17.06.2016 17.06.2016 12:00
Dodání a implementace koncových přepínačů LAN
not under the Act regime Evaluation 16.06.2016 01.07.2016 11:00
Dodávky odmrazovacích látek pro účely odmrazování letištních ploch
above-the-threshold Evaluation 16.06.2016 02.08.2016 14:00
Přesun pasových filtrů T1 - SO 04 Nový vstup do odletové haly T1
not under the Act regime Evaluation 16.06.2016 30.06.2016 11:00
dodávky koření
not under the Act regime Evaluation 14.06.2016 29.06.2016 10:00
Spotřební materiál pro ID karty
not under the Act regime Evaluation 14.06.2016 06.07.2016 10:00
Oprava TWY R - 2. etapa
not under the Act regime Evaluated 10.06.2016 22.06.2016 09:00
Studie koncepce rozvoje systému třídírny zavazadel (BHS) letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Evaluated 08.06.2016 22.06.2016 09:00
Výměna kompresoru v Motorárně
not under the Act regime Evaluation 07.06.2016 20.06.2016 10:00
Výměna střešní krytiny – západní strana Hangáru B
not under the Act regime Evaluation 07.06.2016 21.06.2016 13:00
Zajištění projektových prací stavebních objektů do hodnoty 5 mil. Kč (bez DPH) realizované investice
not under the Act regime Evaluation 07.06.2016 27.06.2016 10:00
Údržbářské práce v prostředí kde hrozí výbuch
not under the Act regime Evaluation 06.06.2016 17.06.2016 12:00
Dodávky sáčků na psí exkrementy
not under the Act regime Evaluation 04.06.2016 14.06.2016 10:00
Nové depo autocisteren a produktovod LPH a Severní obvodová komunikace - část 3 a 4, letiště Praha/Ruzyně
above-the-threshold Awarded 03.06.2016 05.09.2017 11:00
Provádění revizí protipožárních ucpávek ve lhůtách daných platnou legislativou
not under the Act regime Evaluation 03.06.2016 20.06.2016 15:00
Zajištění dodávek dráhových položek
not under the Act regime Evaluation 02.06.2016 16.06.2016 10:00
Poskytování poradenských služeb v oblasti Business Intelligence
not under the Act regime Evaluation 31.05.2016 20.06.2016 12:00
Rozšíření firewall Juniper Networks
not under the Act regime Evaluation 30.05.2016 08.06.2016 12:00
Výměna odmrazovacích nádrží č. 1-4
not under the Act regime Evaluation 27.05.2016 13.06.2016 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016