Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Projektová dokumentace - Rekonstrukce stání 1, TWY A1 a TWY A
not under the Act regime Evaluation 20.05.2016 06.06.2016 10:00
Dodání licencí Nintex Workflow pro MS Sharepoint
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 26.05.2016 12:00
Pravidelná údržba stanice reverzní osmózy na Vodárně Jih
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 06.06.2016 14:00
Rozšíření letecké radiokomunikační technologie vč. zajištění dohledu nad systémem TETRA
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 01.06.2016 12:00
Výměna CB krytu v areálu stáčiště LPH v Kněževsi
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 03.06.2016 11:00
Zajištění dodání 3 ks traktorových košťat
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 01.06.2016 12:00
Zajištění dodání 4 ks mulčovačů
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 01.06.2016 12:00
Dodávky krmiva a chovatelských potřeb
not under the Act regime Evaluation 18.05.2016 01.06.2016 15:00
Services in construction for booth display for 22th World Route Development Forum in China
not under the Act regime Evaluation 18.05.2016 01.06.2016 16:00
Služby Cost Managementu
not under the Act regime Evaluation 18.05.2016 01.06.2016 11:00
Dodávky pralinek a mini čokolád
not under the Act regime Evaluation 17.05.2016 23.05.2016 10:00
Převzetí kalů z ČOV
not under the Act regime Evaluation 15.05.2016 30.05.2016 09:00
Dodávky obalového materiálu
not under the Act regime Evaluation 12.05.2016 31.05.2016 10:00
Dodávka RSA SW Tokenů
not under the Act regime Evaluation 11.05.2016 19.05.2016 12:00
Maintenance pro SW Optim Access
not under the Act regime Evaluation 11.05.2016 17.05.2016 12:00
Modernizace a doplnění limnigrafů _ měření průtoku srážkových vod
not under the Act regime Evaluation 11.05.2016 11.08.2016 10:00
Rámcové úpravy aplikací na platformě MQ a NET
not under the Act regime Evaluation 09.05.2016 18.05.2016 13:00
Stanice pro imisní monitoring
not under the Act regime Evaluation 09.05.2016 23.05.2016 09:00
Zajištění dodávky čelní radlice pro Unimog
not under the Act regime Evaluation 09.05.2016 19.05.2016 10:00
Zajištění dodávky nové strojní pásové pily
not under the Act regime Evaluation 09.05.2016 19.05.2016 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016