Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávky sáčků na psí exkrementy
not under the Act regime Evaluation 04.06.2016 14.06.2016 10:00
Nové depo autocisteren a produktovod LPH a Severní obvodová komunikace - část 3 a 4, letiště Praha/Ruzyně
above-the-threshold Awarded 03.06.2016 05.09.2017 11:00
Provádění revizí protipožárních ucpávek ve lhůtách daných platnou legislativou
not under the Act regime Evaluation 03.06.2016 20.06.2016 15:00
Zajištění dodávek dráhových položek
not under the Act regime Evaluation 02.06.2016 16.06.2016 10:00
Poskytování poradenských služeb v oblasti Business Intelligence
not under the Act regime Evaluation 31.05.2016 20.06.2016 12:00
Rozšíření firewall Juniper Networks
not under the Act regime Evaluation 30.05.2016 08.06.2016 12:00
Výměna odmrazovacích nádrží č. 1-4
not under the Act regime Evaluation 27.05.2016 13.06.2016 09:00
Oprava štěrbinového žlabu a přilehlé vozovky v komunikaci před CHS
not under the Act regime Evaluation 24.05.2016 08.06.2016 11:00
Tiskové služby- velkoformátový tisk
not under the Act regime Evaluation 21.05.2016 03.06.2016 10:00
Dodání a implementace Flow kolektoru
not under the Act regime Evaluation 20.05.2016 03.06.2016 13:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce stání 1, TWY A1 a TWY A
not under the Act regime Evaluation 20.05.2016 06.06.2016 10:00
Dodání licencí Nintex Workflow pro MS Sharepoint
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 26.05.2016 12:00
Pravidelná údržba stanice reverzní osmózy na Vodárně Jih
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 06.06.2016 14:00
Rozšíření letecké radiokomunikační technologie vč. zajištění dohledu nad systémem TETRA
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 01.06.2016 12:00
Výměna CB krytu v areálu stáčiště LPH v Kněževsi
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 03.06.2016 11:00
Zajištění dodání 3 ks traktorových košťat
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 01.06.2016 12:00
Zajištění dodání 4 ks mulčovačů
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 01.06.2016 12:00
Dodávky krmiva a chovatelských potřeb
not under the Act regime Evaluation 18.05.2016 01.06.2016 15:00
Services in construction for booth display for 22th World Route Development Forum in China
not under the Act regime Evaluation 18.05.2016 01.06.2016 16:00
Služby Cost Managementu
not under the Act regime Evaluation 18.05.2016 01.06.2016 11:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016