Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávky mraženého pečiva
not under the Act regime Evaluation 19.04.2016 04.05.2016 14:00
Purchase of graphics controllers
not under the Act regime Evaluation 19.04.2016 28.04.2016 13:00
Realizace průzkumu- Vnímání LP
not under the Act regime Evaluation 19.04.2016 25.04.2016 10:00
Postupné dodávky ložisek a dalších požadovaných položek
not under the Act regime Evaluation 15.04.2016 03.05.2016 10:00
DODÁVKA 4 KS ÚSTŘEDEN EPS A KOMUNIKAČNÍCH PRVKŮ SÍTĚ ESSERNET VČETNĚ INSTALACE“
not under the Act regime Evaluation 14.04.2016 21.04.2016 13:00
Řízení přípravy a realizace staveb
not under the Act regime Evaluation 14.04.2016 11.05.2016 09:00
Dodávky výsekového masa
not under the Act regime Evaluation 13.04.2016 02.05.2016 10:00
Opravy chodníků
not under the Act regime Evaluation 13.04.2016 22.04.2016 09:00
Venkovní eskalátor na Terminálu 2
not under the Act regime Evaluation 11.04.2016 25.04.2016 10:00
Realizace průzkumu Parking - Focus Group
not under the Act regime Evaluation 09.04.2016 14.04.2016 10:00
Opravy vozovek včetně poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí
not under the Act regime Evaluation 08.04.2016 18.04.2016 11:00
Sklenářské práce
not under the Act regime Evaluation 08.04.2016 18.04.2016 11:00
Údržba a vyžínání travních porostů podél vodotečí Sever a Jih a Kopaninského poldru na LPR
not under the Act regime Evaluation 08.04.2016 21.04.2016 15:00
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků - přímý prodej
not under the Act regime Evaluation 08.04.2016 22.04.2016 12:00
Dodávky kávy a čaje do VIP Salonků
not under the Act regime Evaluation 07.04.2016 22.04.2016 10:00
Instalace elektrických rozvodů v GATE T1
not under the Act regime Evaluated 07.04.2016 15.04.2016 10:00
Postupné dodávky tašek (provedení dámské/pánské)
not under the Act regime Evaluation 07.04.2016 22.04.2016 10:00
Rekonstrukce TWY G - 3. etapa
not under the Act regime Evaluated 06.04.2016 09.05.2016 10:00
Oprava TWY Z v úseku mezi TWY B1 a TWY A1
not under the Act regime Evaluation 05.04.2016 11.04.2016 10:00
DODÁVKA LETIŠTNÍCH HASIČSKÝCH ZÁSAHOVÝCH AUTOMOBILŮ
above-the-threshold Evaluation 12.02.2016 07.04.2016 14:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016