Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Výměna osvětlení v Parkingu C
not under the Act regime Evaluation 26.04.2016 10.08.2016 12:00
Dodávka simulační výcvikové aplikace XVR 2015
not under the Act regime Evaluation 25.04.2016 05.05.2016 13:00
Dodávky cukrářských výrobků
not under the Act regime Evaluation 25.04.2016 25.05.2016 10:00
Dodávky majonézy
not under the Act regime Evaluation 25.04.2016 09.05.2016 10:00
ZAJIŠTĚNÍ ODBAVENÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA
above-the-threshold Awarded 25.04.2016 30.09.2016 10:00
Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1
not under the Act regime Evaluation 22.04.2016 28.04.2016 15:00
Supplies of Chromium Trioxide- CrO3
not under the Act regime Evaluation 22.04.2016 06.05.2016 10:00
Dodání a instalace webového proxy serveru
not under the Act regime Evaluation 20.04.2016 05.05.2016 12:00
Dodání Cisco přepínačů pro CCTV
not under the Act regime Evaluation 20.04.2016 28.04.2016 12:00
Technickobezpečnostní dohled Kopaninského poldru, letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Evaluation 20.04.2016 03.05.2016 09:00
Výměna osvětlení za LED vTerminálu 1 přílety - odlety
not under the Act regime Evaluation 20.04.2016 03.06.2016 15:00
DODÁVKA ČELNÍHO MULČOVAČE GF 2072 NA STROJ REFORM METRAC
not under the Act regime Evaluation 19.04.2016 27.04.2016 13:00
Dodávky mraženého pečiva
not under the Act regime Evaluation 19.04.2016 04.05.2016 14:00
Purchase of graphics controllers
not under the Act regime Evaluation 19.04.2016 28.04.2016 13:00
Realizace průzkumu- Vnímání LP
not under the Act regime Evaluation 19.04.2016 25.04.2016 10:00
Postupné dodávky ložisek a dalších požadovaných položek
not under the Act regime Evaluation 15.04.2016 03.05.2016 10:00
DODÁVKA 4 KS ÚSTŘEDEN EPS A KOMUNIKAČNÍCH PRVKŮ SÍTĚ ESSERNET VČETNĚ INSTALACE“
not under the Act regime Evaluation 14.04.2016 21.04.2016 13:00
Řízení přípravy a realizace staveb
not under the Act regime Evaluation 14.04.2016 11.05.2016 09:00
Dodávky výsekového masa
not under the Act regime Evaluation 13.04.2016 02.05.2016 10:00
Opravy chodníků
not under the Act regime Evaluation 13.04.2016 22.04.2016 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016