Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávky plněných baget a sendvičů II
not under the Act regime Awarded 07.04.2020 06.05.2020 23:59
Havarijní opravy kabelových souborů NN a VN
not under the Act regime Awarded 07.04.2020 23.04.2020 12:00
Komplexní biologické průzkumy
not under the Act regime Awarded 06.04.2020 14.05.2020 13:00
Opravy kanalizačních poklopů
not under the Act regime Awarded 06.04.2020 30.04.2020 12:00
Preliminary Market Consultation_Passengers Boarding Bridges
not under the Act regime Awarded 02.04.2020
Oprava TWY P mezi RWY 04/22 a RWY 12/30
not under the Act regime Awarded 02.04.2020 18.05.2020 14:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení
not under the Act regime Evaluation 01.04.2020 31.07.2020 12:00
Zajištění služeb souvisejících s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
not under the Act regime Awarded 30.03.2020 04.05.2020 18:00
Provádění havarijních oprav slaboproudých metalických kabelů
not under the Act regime Awarded 27.03.2020 22.04.2020 12:00
Hala pro techniku údržby ploch – projektová dokumentace
not under the Act regime Awarded 25.03.2020 19.05.2020 10:00
Dodávky zrnkové kávy a čaje pro letištní salonky
not under the Act regime Awarded 25.03.2020 23.04.2020 23:59
Dodávky zemního plynu na roky 2021 - 2024 II
above-the-threshold Awarded 24.03.2020 16.04.2020 23:59
Odstraňování gumy a vodorovného dopravního značení tlakovým paprskem
not under the Act regime Awarded 20.03.2020 14.04.2020 14:00
Výměna stropních konstrukcí a rámů s poklopem na letištních plochách letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Awarded 20.03.2020 24.04.2020 14:00
Vypracování posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)“
not under the Act regime Awarded 19.03.2020 21.05.2020 10:00
Dodávky uniforem pro vybrané organizační jednotky Letiště Praha, a. s.
not under the Act regime Awarded 18.03.2020 20.04.2020 15:00
Výběrové řízení na spolupráci formou zajištění prezentačních jízd pro klienty VIP Service Club Continental a poskytnutí reklamního(ch) vozu(ů) za účelem transferu klientů po letištní ploše
not under the Act regime Evaluation 18.03.2020 15.04.2020 12:00
Poptávkové řízení na nákup žebříků, schůdků, štaflí pro provozy Letiště Praha
not under the Act regime Evaluated 17.03.2020 13.05.2020 12:00
Předběžná tržní konzultace - Letištní zametač – odfukovač, širokozáběrový
not under the Act regime Evaluation 13.03.2020 03.04.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace: Přehledový systém pro mobilní mechanizační prostředky / Preliminary Market Consultation: Vehicle surveillance system
not under the Act regime Evaluation 12.03.2020 13.04.2020 23:59
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016