Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky uniforem pro organizační jednotku OLE
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.04.2020 07.10.2020 16:00
Provádění oprav a pravidelné údržby vrat Hangáru A a Hangáru E
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.04.2020 19.05.2020 12:00
The Delivery of Electric Conveyor Belts
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.04.2020 24.07.2020 23:59
Oprava RWY 12/30
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.04.2020 22.07.2020 14:00
Zajištění stálé lékařské služby na LKPR
nadlimitní Zadáno 20.04.2020 16.07.2020 23:59
Nákup zavazadlových vozíků
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.04.2020 08.06.2020 23:59
Výzva č. 7 k podání nabídky v Dynamickém nákupním systému
nadlimitní Zadáno 20.04.2020 07.05.2020 23:59
Koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce galvanovny v Hangáru B
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.04.2020 20.05.2020 10:00
Předběžné tržní konzultace_Výstavba parkovacích domů metodou Design and Build
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.04.2020
Dodávky tašek a batohů
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.04.2020 24.06.2020 14:00
Předběžné tržní konzultace_Realizace úprav stávající estakády a stavba nové estakády – D&B
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.04.2020
Výzva č. 6 k podání nabídky v Dynamickém nákupním systému
nadlimitní Zadáno 14.04.2020 24.04.2020 23:59
Integrace bezpečnostních systémů VMware
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.04.2020 28.04.2020 23:59
Dodávky plněných baget a sendvičů II
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.04.2020 06.05.2020 23:59
Havarijní opravy kabelových souborů NN a VN
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.04.2020 23.04.2020 12:00
Komplexní biologické průzkumy
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.04.2020 14.05.2020 13:00
Opravy kanalizačních poklopů
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.04.2020 30.04.2020 12:00
Preliminary Market Consultation_Passengers Boarding Bridges
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.04.2020
Oprava TWY P mezi RWY 04/22 a RWY 12/30
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.04.2020 18.05.2020 14:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.04.2020 31.07.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016