Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky mléčných výrobků
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.03.2019 01.04.2019 18:00
Komplexní dopravní průzkum ve veřejné části letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.03.2019 15.04.2019 12:00
Služby pojišťovacího makléře pro Letiště Praha, a.s.
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.03.2019 28.03.2019 13:00
DODÁNÍ SERVERŮ TRUSTWARE
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.03.2019 27.03.2019 12:00
Navýšení výkonu TS 1 a TS 2
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.03.2019 26.04.2019 10:00
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.03.2019 09.05.2019 10:00
Rozšíření ČOV + ČKV Jih – Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla
nadlimitní Zadáno 07.03.2019 23.09.2019 16:00
Poskytování servisních služeb na rychloběžných rolovacích vratech, sekčních vratech a vyrovnávacím můstku
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 07.03.2019 29.03.2019 15:00
Propagační a dárkové předměty
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 07.03.2019 13.05.2019 14:00
Rozšíření tras optické sítě systému AMS
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.03.2019 04.04.2019 14:00
Síťová správa detektorů ETD
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.03.2019 13.03.2019 15:45
Rekonstrukce dětských mini koutků na Letišti Praha-Ruzyně
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 28.02.2019 21.05.2019 14:00
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.02.2019 15.03.2019 09:00
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob v ČR a transferpricingová dokumentace
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.02.2019 15.04.2019 12:00
Koordinátor BOZP na staveništi pro akci „Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS“
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.02.2019 26.03.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016