Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem maloobchodního prodeje – M.Č. 1288 - FINÁLNÍ NABÍDKY // Lease of Business Premises for the Purpose of Retail Sale - Room No. 1288 - FINAL TENDERS
nadlimitní Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 11:00
Zvýšení výkonu trafostanice TS 12
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.09.2019 03.12.2019 13:00
Předběžná tržní konzultace - Zajištění služeb souvisejících s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2019
Rekonstrukce křížení TWYs AxBxDxG
nadlimitní Zadáno 16.09.2019 17.10.2019 12:00
Služby silniční laboratoře a poradenská činnost v rámci dopravních staveb letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.09.2019 03.10.2019 12:00
Poskytování servisních služeb pro produkty společnosti Autodesk
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.09.2019 02.10.2019 14:00
Lékařská pohotovostní služba
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.09.2019 20.09.2019 10:00
RFI - Systém pro měření okamžité spokojenosti zákazníku
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.09.2019 13.09.2019 09:00
Výměna kabelů vysokého napětí VN 046 a VN 047
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.09.2019 07.11.2019 14:00
Rozšíření výpočetní kapacity - nakup HW - servery
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.09.2019 31.10.2019 20:00
Dodání Blade serverů CCTV - 2019
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.09.2019 31.10.2019 20:00
Dodávky nápojových koncentrátů
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.09.2019 03.10.2019 18:00
Výtah na vyřazená zavazadla v třídírně T2
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.09.2019 30.09.2019 14:00
PROVOZOVÁNÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE SE SORTIMENTEM TRAVEL ESSENTIALS, TJ. PRODEJ TISKU, TABÁKU APOD. - FINÁLNÍ NABÍDKY // OPERATION OF RETAIL SALE WITH THE TRAVEL ESSENTIALS ASSORTMENT, I.E. SALE OF PRESS, TOBACCO, ETC. - FINAL TENDERS
nadlimitní Zadáno 04.09.2019 06.09.2019 13:00
Poskytování servisních služeb systému AFA
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.09.2019 02.10.2019 14:00
Dodávky ručního nářadí
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.09.2019 06.11.2019 18:00
Provádění pozáručních oprav a pravidelných revizí PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) v areálu Letiště Praha
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.09.2019 08.10.2019 13:00
Leadership diagnostika
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.09.2019 26.09.2019 15:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2039 // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2039
nadlimitní Zadáno 02.09.2019 01.10.2019 13:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ tzv. "BANKING CORNER"
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.08.2019 13.09.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016