Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba trafostanice TS 12
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.12.2019 20.12.2019 10:00
Výměna výtahů č. 5 a č. 7 v Terminálu 1, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.12.2019 10.01.2020 09:00
Vysoce odborné překlady a tlumočení AJ
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.12.2019 17.01.2020 10:00
Komplexní poradenství Real Estate
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 09.12.2019 22.04.2020 12:00
Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.12.2019 01.04.2020 14:00
Likvidaci sušených kalů z ČOV
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.12.2019 26.02.2020 14:00
Čištění odlučovačů ropných látek, sedimentačních nádrží a lapáků tuku
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.12.2019 15.01.2020 10:00
PD Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.12.2019 15.01.2020 15:00
Výroba a instalace polepů určených na vozidla
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.12.2019 07.01.2020 10:00
Dodávky vín
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.12.2019 28.01.2020 18:00
Technickobezpečnostní dohled Kopaninského poldru, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.12.2019 23.12.2019 10:00
Předběžná tržní konzultace: Nákup zelené elektřiny na roky 2019 – 2024
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.11.2019 05.12.2019 23:59
PTK Dodání a instalace mycí technologie a zařízení / Delivery and Installation of Washing Technology and Equipment
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 27.11.2019 20.12.2019 14:00
RFI Analytický SW pro Letiště Václava Havla / Analytic SW for Prague Airport
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.11.2019 11.12.2019 12:00
Přesun pokladny parking Economy
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.11.2019 20.01.2020 10:00
THE PROVISION OF CUPPS/CUSS SYSTEMS II
nadlimitní Zadáno 22.11.2019 12.08.2020 23:59
VŘ č. 124 na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Hangáru A // TP No. 124 for the lease of business premises in the Hangar A building
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.11.2019 31.01.2020 16:00
PD Demolice Depa autocisteren, Likvidace monitorovacích vrtů letiště Praha/Ruzyně I.
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.11.2019 04.12.2019 16:00
Instalace VZT do místnosti č.1019, hangár F
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.11.2019 18.12.2019 10:00
Svoz komunálního odpadu
nadlimitní Zadáno 21.11.2019 19.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016