Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění diagnostiky a oprav elektromotorů
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.07.2019 18.07.2019 15:00
DUR, DSP nová komunikace Cargo – Hangár F, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.07.2019 12.08.2019 13:00
Servisní podpora pro koncová zařízení kamerového systému a úpravy systému CCTV, vč. dodávek nových zařízení
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.07.2019 12.07.2019 10:00
Doplnění osových návěstidel TWY L
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.07.2019 13.08.2019 10:00
Sanace Parking A Smart
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.06.2019 12.08.2019 12:00
Zajištění servisní podpory CAODB
nadlimitní Zadáno 28.06.2019 31.07.2019 10:00
Interní parkovací dům - areál Jih
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.06.2019 18.09.2019 13:00
Pronájem zastávky pro mikrobusy
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.06.2019 10.07.2019 10:00
Dodávky mraženého ovoce a zeleniny
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 18:00
Oprava kanalizace
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.06.2019 15.08.2019 13:00
Dodávky mraženého pečiva
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.06.2019 10.07.2019 10:00
Elektronický stavební deník
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.06.2019 03.07.2019 10:00
Oprava odjezdové komunikace k R7
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.06.2019 05.08.2019 13:00
Kvalitativní průzkum - zahraničí
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.06.2019 24.07.2019 10:00
Čištění dešťové kanalizace, odvodňovacích žlabů a uličních vpustí na letišti Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.06.2019 04.07.2019 15:00
Poskytování služeb executive search
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.06.2019 22.08.2019 12:00
PROVOZOVÁNÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE SE SORTIMENTEM TRAVEL ESSENTIALS, TJ. PRODEJ TISKU, TABÁKU APOD. // OPERATION OF RETAIL SALE WITH THE TRAVEL ESSENTIALS ASSORTMENT, I.E. SALE OF PRESS, TOBACCO, ETC.
nadlimitní Zadáno 18.06.2019 07.08.2019 13:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2053, 2053A, 2053B - FINÁLNÍ NABÍDKY // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2053, 2053A, 2053B - FINAL TENDERS
nadlimitní Zadáno 18.06.2019 25.06.2019 11:00
Dodávky reklamních předmětů pro Souvernir Shop
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 18.06.2019 11.07.2019 14:00
Hygienizace kalu – ČOV + ČKV Jih
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.06.2019 29.07.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016