Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávky spotřebního materiálu pro ID karty a vjezdová povolení
not under the Act regime Awarded 26.07.2019 28.08.2019 14:00
Tiskové služby - velkoformátový tisk
not under the Act regime Awarded 26.07.2019 31.10.2019 11:00
Dodávky elektrické energie na roky 2021 - 2024
above-the-threshold Awarded 25.07.2019 20.08.2019 14:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ KAVÁRNY VE VEŘEJNÉ ČÁSTI TERMINÁLU 2 //LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF OPERATING A CAFÉ IN THE PUBLIC AREA OF TERMINAL 2
above-the-threshold Awarded 25.07.2019 27.08.2019 13:00
Stěhovací služby
not under the Act regime Awarded 24.07.2019 04.09.2019 09:00
Poskytování konzultace Google Ads a Analytics
not under the Act regime Awarded 22.07.2019 24.10.2019 10:00
Sanace 1. a 2. biologické linky ČOV Jih
not under the Act regime Awarded 18.07.2019 17.09.2019 12:00
Parking A - sítě pro CCTV
not under the Act regime Awarded 17.07.2019 15.08.2019 12:00
Vodovodní přivaděč Hostivice
not under the Act regime Awarded 16.07.2019 14.08.2019 12:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2050, 2050A, 2050B (2) - FINÁLNÍ NABÍDKY // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2050, 2050A, 2050B (2) - FINAL TENDERS
above-the-threshold Awarded 15.07.2019 23.07.2019 13:00
Úložiště ULDs a lisovna odpadů, letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Awarded 15.07.2019 13.09.2019 13:00
Oprava TWY H x TWY H1
not under the Act regime Awarded 15.07.2019 02.09.2019 08:00
Dodávky dlažby a obkladů do Terminálu 2
not under the Act regime Awarded 15.07.2019 19.08.2019 11:00
Výměna ATS na Vodárně jih
not under the Act regime Awarded 11.07.2019 28.08.2019 12:00
Realizace průzkumu – Vnímání LP
not under the Act regime Awarded 08.07.2019 05.08.2019 10:00
Rekonstrukce rozvodů teplé vody a cirkulace v objektu Terminálu 1
not under the Act regime Awarded 04.07.2019 05.09.2019 10:00
Provádění diagnostiky a oprav elektromotorů
not under the Act regime Awarded 03.07.2019 18.07.2019 15:00
DUR, DSP nová komunikace Cargo – Hangár F, letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Awarded 01.07.2019 12.08.2019 13:00
Servisní podpora pro koncová zařízení kamerového systému a úpravy systému CCTV, vč. dodávek nových zařízení
not under the Act regime Awarded 01.07.2019 12.07.2019 10:00
Doplnění osových návěstidel TWY L
not under the Act regime Awarded 01.07.2019 13.08.2019 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016