Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávky tuků a olejů
not under the Act regime Awarded 26.02.2019 13.03.2019 18:00
Dodávky mražených bramborových výrobků
not under the Act regime Awarded 25.02.2019 13.03.2019 18:00
Předběžná tržní konzultace VoIP
small-scale public contract Evaluation 22.02.2019 08.03.2019 17:00
Dodávky zákusků
not under the Act regime Awarded 22.02.2019 14.03.2019 10:00
Dodávky opakovatelně uzavíratelných sáčků na tekutiny a gely pro cestující
not under the Act regime Awarded 19.02.2019 18.03.2019 10:00
ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ
not under the Act regime Awarded 18.02.2019 04.03.2019 10:00
Dodávky krmiva a chovatelských potřeb
not under the Act regime Awarded 18.02.2019 13.03.2019 10:00
Opravy vozovek vč. poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí
not under the Act regime Evaluated 11.02.2019 08.03.2019 15:00
Rozšíření křižovatky TWY Z
not under the Act regime Awarded 08.02.2019 25.02.2019 08:00
Chemické a mikrobiologické analýzy a odběry vzorků
not under the Act regime Awarded 05.02.2019 08.03.2019 10:00
Předběžné tržní konzultace - Služby pojišťovacího makléře pro Letiště Praha
not under the Act regime Evaluation 31.01.2019 15.02.2019 23:59
Příjezdová estakáda a plošina před T2
not under the Act regime Awarded 30.01.2019 19.02.2019 09:00
IDF 4 rekonstrukce a vybavení rozvodny
not under the Act regime Awarded 30.01.2019 19.03.2019 09:00
Oprava komínů výtopny
not under the Act regime Evaluation 29.01.2019 01.04.2019 12:00
Výměna zdroje chladu vč. úpravy technologie v hangáru B
not under the Act regime Awarded 28.01.2019 05.03.2019 15:00
Dodávky a poskytování servisních služeb elektromotorů se šnekovými převodovkami SEW EURODRIVE
not under the Act regime Awarded 25.01.2019 11.06.2019 14:00
Provádění servisní údržby infrastruktury GSM/UMTS na Terminálu 1 letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Awarded 25.01.2019 21.02.2019 11:00
Projektová dokumentace – Kabelovod Sever-Jih
not under the Act regime Awarded 21.01.2019 04.02.2019 10:00
Studie proveditelnosti úprav objektu APC
not under the Act regime Awarded 18.01.2019 08.03.2019 14:00
Dodávky náhradních dílů napájecích kabelů 400 Hz
not under the Act regime Awarded 18.01.2019 18.02.2019 15:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016