Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Rekonstrukce rozvodny NN v TS40
not under the Act regime Evaluation 21.08.2018 04.09.2018 09:00
Realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců
not under the Act regime Evaluation 17.08.2018 30.08.2018 10:00
Doplnění TWY H1 osovými návěstidly
not under the Act regime Evaluation 17.08.2018 28.08.2018 14:00
Feasibility study of jet fuel hydrant system
not under the Act regime Evaluation 15.08.2018 29.08.2018 10:00
DODÁNÍ RFID TECHNOLOGIE pro CSAT / RFID TECHNOLOGY for CSAT
not under the Act regime Evaluation 09.08.2018 08.10.2018 12:00
Oprava kalové nádrže na ČOV Jih
not under the Act regime Evaluation 08.08.2018 23.08.2018 15:00
POSTUPNÉ DODÁVKY TRAKČNÍCH A LITHIOVÝCH BATERIÍ PRO ELEKTRICKÉ TAHAČE
not under the Act regime Evaluation 06.08.2018 13.08.2018 14:00
Výšková úprava šachty Š11 u trafostanice TS 12
not under the Act regime Evaluation 06.08.2018 20.08.2018 09:00
Nákup radiostanic Motorola
not under the Act regime Evaluation 02.08.2018 20.08.2018 12:00
POSKYTOVÁNÍ SYSTEMOVÉ PODPORY MS SHAREPOINT
not under the Act regime Evaluated 02.08.2018 01.11.2018 14:00
Dodávka webového firewallu
not under the Act regime Evaluation 02.08.2018 23.08.2018 13:00
Letecké skenování LKPR
not under the Act regime Evaluation 02.08.2018 24.08.2018 09:00
Posouzení zranitelnosti vybraných kritických objektů letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Evaluation 31.07.2018 28.08.2018 10:00
Soutěž o návrh na parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha
below-the-threshold Evaluation 30.07.2018 10.12.2018 12:00
Nástavba budovy ZAO 370/1 – Stavebně technický průzkum, DSP, DPS, AD a informační model stavby v metodě BIM
not under the Act regime Evaluation 30.07.2018 15.08.2018 09:00
Dodávka teleskopické vysokozdvižné plošiny s dosahem 25m
not under the Act regime Evaluation 30.07.2018 04.09.2018 13:00
Prodej 7 ks kontejnerů v majetku Letiště Praha
not under the Act regime Evaluation 30.07.2018 07.09.2018 12:00
ZAJIŠTĚNÍ NEPRAVIDELNÉ OSOBNÍ PŘEPRAVY ZAMĚSTNANCŮ A KLIENTŮ
not under the Act regime Evaluation 25.07.2018 06.08.2018 14:00
Dodávka vysokozdvižného vozíku
not under the Act regime Evaluation 24.07.2018 21.08.2018 13:00
Dodání 2 ks užitkových automobilů s dílenskou vestavbou
not under the Act regime Evaluation 24.07.2018 07.09.2018 13:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016