Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrických pracovních strojů během jejich používání
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.12.2019 24.01.2020 12:00
Smlouva o poskytování dočasně přidělených zaměstnanců a zajištění souvisejících služeb
nadlimitní Hodnocení 10.12.2019 03.01.2020 14:00
A New Temporary Run-up Area, Prague Airport
nadlimitní Příjem nabídek 10.12.2019 30.01.2020 13:00
Úpravy skladové haly na dílny autoprovozu - navýšení kapacity SVP
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.12.2019 20.01.2020 10:00
Přístavba trafostanice TS 12
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.12.2019 20.12.2019 10:00
Výměna výtahů č. 5 a č. 7 v Terminálu 1, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.12.2019 10.01.2020 09:00
Vysoce odborné překlady a tlumočení AJ
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 09.12.2019 17.01.2020 10:00
Komplexní poradenství Real Estate
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.12.2019 03.01.2020 12:00
Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.12.2019 21.01.2020 14:00
Likvidaci sušených kalů z ČOV
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.12.2019 15.01.2020 10:00
Rekonstrukce 1. biologické linky ČOV Sever
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2019 27.01.2020 11:00
Čištění odlučovačů ropných látek, sedimentačních nádrží a lapáků tuku
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.12.2019 15.01.2020 10:00
PD Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.12.2019 15.01.2020 15:00
Vozidla 4x4 typu Pick-up pro OLE a BOL
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 04.12.2019 03.01.2020 23:59
Výroba a instalace polepů určených na vozidla
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 04.12.2019 07.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››