Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)“
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.03.2020 21.05.2020 10:00
Dodávky uniforem pro vybrané organizační jednotky Letiště Praha, a. s.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.03.2020 20.04.2020 15:00
Výběrové řízení na spolupráci formou zajištění prezentačních jízd pro klienty VIP Service Club Continental a poskytnutí reklamního(ch) vozu(ů) za účelem transferu klientů po letištní ploše
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.03.2020 15.04.2020 12:00
Poptávkové řízení na nákup žebříků, schůdků, štaflí pro provozy Letiště Praha
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.03.2020 13.05.2020 12:00
Předběžná tržní konzultace - Letištní zametač – odfukovač, širokozáběrový
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.03.2020 03.04.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace: Přehledový systém pro mobilní mechanizační prostředky / Preliminary Market Consultation: Vehicle surveillance system
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.03.2020 13.04.2020 23:59
Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 a Terminálem 2
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.03.2020 27.03.2020 10:00
Dodávky mini potravin
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 10.03.2020 22.04.2020 23:59
Poskytování rámcové podpory systému Perimetr
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 09.03.2020 23.04.2020 23:59
Předběžné tržní konzultace_PD APN D2, TWY M1, M2 a propojení s TWY L
nadlimitní Zadávání 09.03.2020
Výstavba páteřní stoky sever a související oprava a rozšíření TWY C, D, F, G, L
nadlimitní Hodnocení 09.03.2020 17.04.2020 10:00
Opravy dmychadel na letišti Praha-Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2020 28.04.2020 12:00
Poskytování poradenských služeb v oblasti Business Intelligence
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2020 27.03.2020 23:59
RFI - Náhrada aplikace LetGIS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2020 31.03.2020 23:59
Poskytování servisních služeb na silničních blokovačích
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.03.2020 22.04.2020 15:00
Předběžná tržní konzultace - Zajištění zaměstnaneckého stravování v Hangáru F
mimo režim ZZVZ Zadávání 04.03.2020
Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování zábavního prostoru a/nebo maloobchodního prodeje – m.č. C106, C105a // Lease of business premises for the purpose of operation of Entertainment area and/or Retail sale - room No. C106, C105a
nadlimitní V jednání 04.03.2020
Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování KAVÁRNY ve veřejné části Terminálu 1 // Lease of business premises for the purpose of operating a CAFÉ in the public area of Terminal 1
nadlimitní Zrušeno 03.03.2020
Oprava střech nádrží N5 a N6
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.03.2020 27.05.2020 10:00
Zajištění jazykové výuky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.03.2020 29.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››