Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ SAMOOBSLUŽNÉ PRODEJNY POTRAVIN A DOPLŇKOVÉHO ZBOŽÍ VE VEŘEJNÉ ČÁSTI TERMINÁLU 2
nadlimitní Vyhodnoceno 16.06.2021 28.07.2021 13:00
Předběžná tržní konzultace - Mobilní RTG
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.06.2021 30.06.2021 12:00
RFI - Detekce kybernetických událostí v OT
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2021 17.06.2021 23:59
Zjištění skladby střech
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 04.06.2021 22.06.2021 10:00
Oprava RWY 12/30
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.06.2021 18.06.2021 12:00
Soar - orchestrační nástroj
nadlimitní Hodnocení 03.06.2021 25.08.2021 23:59
Návrh stejnokrojů, zpracování materiálové, technické a střihové dokumentace a dodání zkušebních a referenčních vzorků stejnokrojů pro organizační jednotku Bezpečnostní kontrola
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.06.2021 16.07.2021 14:00
Kabelovod Sever - Jih
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2021 02.07.2021 10:00
PD Rekonstrukce TWY Z
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.05.2021 24.06.2021 10:00
Část 1 - Úklidové práce v Terminálu 1 a dalších objektech
nadlimitní Hodnocení 28.05.2021 02.07.2021 10:00
Část 2 - Úklidové práce v Terminálu 2 a dalších objektech
nadlimitní Hodnocení 28.05.2021 02.07.2021 10:00
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVÁNÍ TAXISLUŽBY
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 28.05.2021
PD Přepojení stoky J_G do Kopaninského poldru
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.05.2021 21.06.2021 09:00
Havarijní opravy hromosvodů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.05.2021 14.07.2021 12:00
Revize a servis PBZ - požární uzávěry a dveře
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.05.2021 22.06.2021 14:00
PD Výměna vyrovnávacích nádrží
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.05.2021 29.06.2021 12:00
Servis a opravy kotlů vč. horkovodu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.05.2021 25.06.2021 23:59
Dodávky hutního materiálu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.05.2021 08.06.2021 12:00
Dodávky respirátorů ochranné třídy FFP2 bez výdechového ventilku
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.05.2021 03.08.2021 12:00
PTK - Rekonstrukce administrativní budovy "Bonbon" - BIM, OVZ
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2021 31.05.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››