Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Postupné dodávky ložisek, klínových řemenů a spojovacího materiálu
not under the Act regime Evaluated 25.06.2018 27.07.2018 14:00
Rekonstrukce TWY B1 a B2
above-the-threshold Awarded 21.06.2018 28.08.2018 09:00
Doplnění kabelových rozvodů světelného zabezpečovacího zařízení (SZZ) na kontaktní stání v areálu Sever, letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Evaluation 18.06.2018 29.06.2018 09:00
Výměna vysokonapěťové části trafostanice TS42
not under the Act regime Evaluation 18.06.2018 02.07.2018 09:00
DODÁVKY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK
not under the Act regime Evaluated 15.06.2018 29.06.2018 10:00
Oprava manipulační plochy před HG D a Rekonstrukce komunikace mezi HG C a HG D
not under the Act regime Evaluation 14.06.2018 28.06.2018 15:00
Rekonstrukce ploch před hangáry C a B, oprava plochy u stojánek V71 a V72
not under the Act regime Evaluation 14.06.2018 29.06.2018 15:00
VÝMĚNA ZDROJE CHLADU_BÍLÝ DŮM I., LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ
not under the Act regime Evaluation 14.06.2018 28.06.2018 09:00
REALIZACE PRŮZKUMŮ MEZI CESTUJÍCÍMI
not under the Act regime Evaluated 14.06.2018 20.06.2018 10:00
Využití anebo odstranění odpadních olejů a odkaleného leteckého paliva
not under the Act regime Evaluation 13.06.2018 28.06.2018 13:00
DODÁVKY SÍRANU ŽELEZITÉHO PRO ČKV+ČOV SEVER A JIH
not under the Act regime Evaluated 13.06.2018 27.06.2018 10:00
Výměna kabelových lávek kabelového kanálu K3
not under the Act regime Evaluation 13.06.2018 27.06.2018 09:00
RFI Parkovací systém / Guidance system
not under the Act regime Evaluation 13.06.2018 29.06.2018 12:00
Nátěr meziplášťů nádrží v CS LPH
not under the Act regime Evaluation 12.06.2018 28.06.2018 09:00
DODÁVKA BETONOVÝCH PRŮBĚŽNÝCH SVODIDEL
not under the Act regime Evaluated 11.06.2018 15.06.2018 14:00
DODÁVKY MRAŽENÉHO, VEPŘOVÉHO, HOVĚZÍHO A KRÁLIČÍHO MASA, ZVĚŘINY A RYB
not under the Act regime Evaluated 11.06.2018 29.06.2018 13:00
DODÁVKA MONITORŮ
not under the Act regime Evaluation 08.06.2018 18.06.2018 12:00
E-commerce Advisory
not under the Act regime Evaluation 06.06.2018 20.06.2018 10:00
Oprava kanalizačních šachet
not under the Act regime Evaluation 05.06.2018 19.06.2018 09:00
Měření fyzické zátěže pracovníků - 5 pracovních pozic
not under the Act regime Evaluation 04.06.2018 19.06.2018 12:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016