Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce galvanovny v Hangáru B
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.10.2017 26.01.2018 10:00
Výměna výhybky - Stáčiště LPH
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.10.2017 27.11.2017 09:00
POSTUPNÉ DODÁVKY MOBILNÍCH ZNAČEK NEPROVOZUSCHOPNOSTI
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.10.2017 06.11.2017 14:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby „Oprava povrchu RWY 12/30v křížení s TWY D"
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.10.2017 03.11.2017 10:00
Zajištění servisní podpory pro bezpečnostní produkty
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.10.2017 02.11.2017 13:00
Ocenění technického zhodnocení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.10.2017 03.11.2017 10:00
Dodávky drogistického a úklidového zboží
nadlimitní Zadáno 23.10.2017 24.11.2017 10:00
DELIVERY OF NEW SELF PROPELLED PALLET/CONTAINER LOADER
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.10.2017 30.10.2017 14:00
Lože pro brousící centrum
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.10.2017 03.11.2017 11:00
Prodej GHZ zařízení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.10.2017 31.10.2017 12:00
Kapacitní posouzení stávajících křižovatek na komunikacích ve veřejné části areálu letiště Praha/Ruyzně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.10.2017 30.10.2017 12:00
DELIVERY OF NEW REFUELLING VEHICLE
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.10.2017 31.10.2017 14:00
Poskytování servisních služeb na silničních blokovačích a automatických závorách
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.10.2017 08.11.2017 14:00
Retractable belt barriers and accessories for belt barriers
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.10.2017 30.10.2017 10:00
Dodání tabletu pro monitoring kvality
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.10.2017 08.11.2017 12:00
Sadové úpravy
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.10.2017 16.10.2017 09:00
Dodání papíru do tiskáren OKI
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.10.2017 27.10.2017 12:00
DODÁNÍ 20KS TELEFONU TESLA 4FP 153 36
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.10.2017 13.10.2017 13:00
Travel market data for Prague Airport
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.10.2017 23.10.2017 13:00
Organizace a provozování ekologických besed
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.10.2017 12.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016