Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Opravy vzduchotechnických jednotek na letišti Praha/Ruzyně
not under the Act regime Evaluation 07.03.2018 20.03.2018 15:00
Technická studie proveditelnosti nové komunikace Cargo - Hangár F
not under the Act regime Evaluation 06.03.2018 21.03.2018 15:00
Studie rozšíření mostu na Aviatické ulici přes ulici K Letišti
not under the Act regime Evaluation 06.03.2018 21.03.2018 15:00
Dodávky flokulačních činidel pro čistírny odpadních a kontaminovaných vod
not under the Act regime Evaluation 06.03.2018 27.03.2018 10:00
DODÁVKY UZENIN A MASNÝCH VÝROBKŮ
not under the Act regime Evaluated 05.03.2018 16.03.2018 10:00
Oprava povrchu RWY 12/30 v křížení s TWY D
not under the Act regime Evaluation 05.03.2018 20.03.2018 15:00
Dodávky kancelářských židlí, kancelářského a jídelního nábytku
not under the Act regime Evaluated 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Poskytování servisních služeb na jednosměrných bezpečnostních propustích PASSEC HSW
not under the Act regime Evaluation 05.03.2018 19.03.2018 12:00
Postupné dodávky polarizačních pachových filtrů
not under the Act regime Evaluation 05.03.2018 16.03.2018 10:00
Postupné dodávky dlažby Kashmir white
not under the Act regime Evaluation 02.03.2018 16.03.2018 12:00
PRŮZKUM TRHU (RFI) - Analýza vlivů na výkonnost BP
not under the Act regime Evaluation 02.03.2018 15.03.2018 12:00
Předběžné tržní konzultace-Dostavba a úpravy Terminálu 2 letiště Praha/Ruzyně – projektová dokumentace
above-the-threshold Negotiation 01.03.2018
CONSULTANCY ON TENDER PROCEDURE FOR DUTY FREE AND RETAIL OPERATOR
not under the Act regime Evaluation 01.03.2018 21.03.2018 10:00
Oprava vozovky TWY AA a příjezdové komunikace
not under the Act regime Evaluation 23.02.2018 15.03.2018 15:00
Oprava opěrné zdi před Terminálem T3
not under the Act regime Evaluation 21.02.2018 06.03.2018 15:00
Opravy vozovek a zpevněných ploch do 200m2
not under the Act regime Evaluation 21.02.2018 06.03.2018 15:00
Příjezdová estakáda a plošina před T2 – oprava ložisek
not under the Act regime Evaluation 21.02.2018 06.03.2018 15:00
Parkovací stání u HG F, rekonstrukce komunikace a vybudování ostrůvku pro osazení EKV
not under the Act regime Evaluation 21.02.2018 06.03.2018 10:00
Servis komunikační sítě systému AMS.3
not under the Act regime Evaluation 21.02.2018 07.03.2018 10:00
Dodávky potravin v mini balení
not under the Act regime Evaluated 19.02.2018 14.03.2018 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016