Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční sportovní karta
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.11.2017 23.11.2017 10:00
Servisní podpora pro koncová zařízení kamerového systému a úpravy systému CCTV včetně dodávek nových zařízení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.11.2017 22.11.2017 14:00
Dodání licence a servisní podpora pro software centrálního úložiště logů pro sběr událostí
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.11.2017 22.11.2017 13:00
Jednorázový nákup kávovarů pro celou skupinu společnosti Český Aeroholding, a.s.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.11.2017 12.12.2017 10:00
Ověření správnosti ekonomického posouzení projektu rozvoje letiště
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.11.2017 08.01.2018 10:00
Dodání systému pro monitoring pasivní kabeláže
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.11.2017 20.11.2017 13:00
Dodání přístupového prvku DSLAM
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.11.2017 13.11.2017 13:00
NÁKUP RUČNĚ VEDENÉHO PODLAHOVÉHO MYCÍHO STROJE
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.11.2017 10.11.2017 13:00
Dodávky svislého dopravního značení, výroba a instalace polepů portálů dopravního značení
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 03.11.2017 16.11.2017 10:00
Rekonstrukce galvanovny v Hangáru B
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.10.2017 26.01.2018 10:00
Výměna výhybky - Stáčiště LPH
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.10.2017 27.11.2017 09:00
POSTUPNÉ DODÁVKY MOBILNÍCH ZNAČEK NEPROVOZUSCHOPNOSTI
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.10.2017 06.11.2017 14:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby „Oprava povrchu RWY 12/30v křížení s TWY D"
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.10.2017 03.11.2017 10:00
Zajištění servisní podpory pro bezpečnostní produkty
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.10.2017 02.11.2017 13:00
Ocenění technického zhodnocení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.10.2017 03.11.2017 10:00
Dodávky drogistického a úklidového zboží
nadlimitní Zadáno 23.10.2017 24.11.2017 10:00
DELIVERY OF NEW SELF PROPELLED PALLET/CONTAINER LOADER
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.10.2017 30.10.2017 14:00
Lože pro brousící centrum
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.10.2017 03.11.2017 11:00
Prodej GHZ zařízení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.10.2017 31.10.2017 12:00
Kapacitní posouzení stávajících křižovatek na komunikacích ve veřejné části areálu letiště Praha/Ruyzně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.10.2017 30.10.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016