Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace – Obslužná komunikace po obvodu letiště 3. a 4. etapa, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.07.2016 26.07.2016 11:00
Dodávka a montáž válečkových tratí, stolů,dělících příček a dalšího příslušenství k RTG
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.07.2016 29.07.2016 12:00
Výměna kabelových lávek kabelového kanálu K1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.07.2016 05.08.2016 12:00
Bezpečnostní Integrační Platforma (BIP)
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 11.07.2016 07.09.2016 12:00
Stěhovací služby
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 11.07.2016 01.08.2018 09:00
Oprava travostanice TS 39
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.07.2016 25.07.2016 09:00
ÚKLID A ČIŠTĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLU LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ ČÁST I A ČÁST II
nadlimitní Zadáno 29.06.2016 12.12.2016 09:30
Provádění servisních oprav a profylaktických prohlídek řídicích systémů ALLEN BRADLEY
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.06.2016 12.07.2016 12:00
NÁHRADA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SERVICE DESK
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.06.2016 12.08.2016 13:00
Oprava RWY 12/30, úprava travnatého pásu RWY 12/30 a přemístění PAPI 06,12,30
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.06.2016 14.07.2016 09:00
PREVENTIVNÍ A KOREKTIVNÍ SERVISNÍ SLUŽBY PRO ZAŘÍZENÍ BHS V TŘÍDÍRNĚ ZAVAZADEL TERMINÁLU 2
nadlimitní Zadáno 22.06.2016 03.10.2016 12:30
DODÁNÍ A PODPORA LICENCE SW HARITAGE
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 21.06.2016 30.06.2016 12:00
IBM WebShpere Maintenance
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.06.2016 30.06.2016 12:00
Návrh součástí uniforem k již hotové koncepci uniforem
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.06.2016 06.07.2016 10:00
Poskytování technické podpory pro software od společnosti ROCKWELL AUTOMATION, Inc.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.06.2016 30.06.2016 12:00
Dodání a implementace SW Kofax TotalAgility, včetně rámcové servisní podpory
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.06.2016 17.06.2016 12:00
Dodání a implementace koncových přepínačů LAN
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.06.2016 01.07.2016 11:00
Dodávky odmrazovacích látek pro účely odmrazování letištních ploch
nadlimitní Hodnocení 16.06.2016 02.08.2016 14:00
Přesun pasových filtrů T1 - SO 04 Nový vstup do odletové haly T1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.06.2016 30.06.2016 11:00
dodávky koření
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.06.2016 29.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016