Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
DODÁNÍ VÝKONNÝCH GRAFICKÝCH STANIC PRO CCTV
not under the Act regime Evaluation 25.05.2017 26.06.2017 00:00
Oprava manipulační plochy před hangárem C
not under the Act regime Evaluation 23.05.2017 05.06.2017 10:00
Rámcová servisní podpora SAP BlueSky
not under the Act regime Evaluation 22.05.2017 30.05.2017 13:00
Oprava manipulační plochy před hangárem D
not under the Act regime Evaluation 19.05.2017 02.06.2017 10:00
Výměna sběračů vrat Hangáru F
not under the Act regime Evaluation 18.05.2017 14.06.2017 14:00
Services in construction for exhibition booth for 23rd World Route Development Forum in Barcelona
not under the Act regime Evaluation 17.05.2017 31.05.2017 11:00
Dodávky výstražných cedulí
not under the Act regime Evaluated 17.05.2017 31.05.2017 10:00
Obnova manipulační plochy před hangárem B
not under the Act regime Evaluation 16.05.2017 30.05.2017 10:00
Poskytování technické podpory, servisních služeb a rámcových úprav IS Energis
not under the Act regime Evaluation 16.05.2017 01.06.2017 12:00
Propojení TWY D x G, Oprava TWY D a Úprava značení OP C4 + TWY G
not under the Act regime Evaluation 15.05.2017 29.05.2017 10:00
Obnova hardware a následná servisní podpora a rozvoj technologií kontaktního centra
not under the Act regime Evaluation 15.05.2017 31.05.2017 12:00
Dodávky řezaných květin včetně vazby a aranžmá a poskytování komplexní péče o pokojové květiny
not under the Act regime Evaluation 15.05.2017 05.06.2017 15:00
Microsoft Premier Support
not under the Act regime Evaluation 12.05.2017 16.05.2017 12:00
Dodávky dezinfekčních prostředků pro provádění preventivní dezinfekce podlah a povrchů ve veřejných prostorách Letiště Praha, a.s.
not under the Act regime Evaluation 12.05.2017 29.05.2017 10:00
Exhibition booth – MRO London 2017
not under the Act regime Evaluation 12.05.2017 26.05.2017 10:00
DODÁNÍ A PODPORA LICENCÍ SAP ASE
not under the Act regime Evaluation 11.05.2017 26.05.2017 12:00
Rámcová smlouva pro úpravy aplikací na platformě Magic a nákup licencí MAGIC
not under the Act regime Evaluation 10.05.2017 23.05.2017 13:00
Přípojky pro provozní systémy
not under the Act regime Evaluation 09.05.2017 19.05.2017 13:00
Technická podpora k systému DANTEM
not under the Act regime Evaluation 09.05.2017 12.05.2017 14:00
Poptávka přepravy VIP zahraniční delegace ve dnech 4.6.-7.6. 2017
not under the Act regime Evaluation 09.05.2017 11.05.2017 14:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016