Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Oprava TWY R - 2. etapa
not under the Act regime Evaluated 10.06.2016 22.06.2016 09:00
Studie koncepce rozvoje systému třídírny zavazadel (BHS) letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Evaluated 08.06.2016 22.06.2016 09:00
Výměna kompresoru v Motorárně
not under the Act regime Evaluation 07.06.2016 20.06.2016 10:00
Výměna střešní krytiny – západní strana Hangáru B
not under the Act regime Evaluation 07.06.2016 21.06.2016 13:00
Zajištění projektových prací stavebních objektů do hodnoty 5 mil. Kč (bez DPH) realizované investice
not under the Act regime Evaluation 07.06.2016 27.06.2016 10:00
Údržbářské práce v prostředí kde hrozí výbuch
not under the Act regime Evaluation 06.06.2016 17.06.2016 12:00
Dodávky sáčků na psí exkrementy
not under the Act regime Evaluation 04.06.2016 14.06.2016 10:00
Nové depo autocisteren a produktovod LPH a Severní obvodová komunikace - část 3 a 4, letiště Praha/Ruzyně
above-the-threshold Awarded 03.06.2016 05.09.2017 11:00
Provádění revizí protipožárních ucpávek ve lhůtách daných platnou legislativou
not under the Act regime Evaluation 03.06.2016 20.06.2016 15:00
Zajištění dodávek dráhových položek
not under the Act regime Evaluation 02.06.2016 16.06.2016 10:00
Poskytování poradenských služeb v oblasti Business Intelligence
not under the Act regime Evaluation 31.05.2016 20.06.2016 12:00
Rozšíření firewall Juniper Networks
not under the Act regime Evaluation 30.05.2016 08.06.2016 12:00
Výměna odmrazovacích nádrží č. 1-4
not under the Act regime Evaluation 27.05.2016 13.06.2016 09:00
Oprava štěrbinového žlabu a přilehlé vozovky v komunikaci před CHS
not under the Act regime Evaluation 24.05.2016 08.06.2016 11:00
Tiskové služby- velkoformátový tisk
not under the Act regime Evaluation 21.05.2016 03.06.2016 10:00
Dodání a implementace Flow kolektoru
not under the Act regime Evaluation 20.05.2016 03.06.2016 13:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce stání 1, TWY A1 a TWY A
not under the Act regime Evaluation 20.05.2016 06.06.2016 10:00
Dodání licencí Nintex Workflow pro MS Sharepoint
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 26.05.2016 12:00
Pravidelná údržba stanice reverzní osmózy na Vodárně Jih
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 06.06.2016 14:00
Rozšíření letecké radiokomunikační technologie vč. zajištění dohledu nad systémem TETRA
not under the Act regime Evaluation 19.05.2016 01.06.2016 12:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016