Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dodávky mobilního stanoviště pro OLE
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.05.2016 18.05.2016 10:00
Postupné dodávky kancelářských potřeb
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.05.2016 27.05.2016 10:00
Oprava TWY M v křížení s příjezdovou komunikací na kompenzační stání
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.05.2016 16.05.2016 11:00
Provádění oprav, periodické údržby a kontrol těsnosti splitových chladicích jednotek
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.04.2016 12.05.2016 12:00
Vypracování posouzení vlivů záměrů staveb na životní prostředí (EIA)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.04.2016 12.05.2016 09:00
Provádění pozáručního servisu a pravidelných revizí systému EPS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.04.2016 11.05.2016 12:00
Výměna osvětlení v Parkingu C
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.04.2016 10.08.2016 12:00
Dodávka simulační výcvikové aplikace XVR 2015
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.04.2016 05.05.2016 13:00
Dodávky cukrářských výrobků
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.04.2016 25.05.2016 10:00
Dodávky majonézy
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.04.2016 09.05.2016 10:00
ZAJIŠTĚNÍ ODBAVENÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA
nadlimitní Zadáno 25.04.2016 30.09.2016 10:00
Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.04.2016 28.04.2016 15:00
Supplies of Chromium Trioxide- CrO3
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.04.2016 06.05.2016 10:00
Dodání a instalace webového proxy serveru
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.04.2016 05.05.2016 12:00
Dodání Cisco přepínačů pro CCTV
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.04.2016 28.04.2016 12:00
Technickobezpečnostní dohled Kopaninského poldru, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.04.2016 03.05.2016 09:00
Výměna osvětlení za LED vTerminálu 1 přílety - odlety
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.04.2016 03.06.2016 15:00
DODÁVKA ČELNÍHO MULČOVAČE GF 2072 NA STROJ REFORM METRAC
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.04.2016 27.04.2016 13:00
Dodávky mraženého pečiva
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.04.2016 04.05.2016 14:00
Purchase of graphics controllers
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.04.2016 28.04.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016