Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky sáčků na psí exkrementy
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.06.2016 14.06.2016 10:00
Nové depo autocisteren a produktovod LPH a Severní obvodová komunikace - část 3 a 4, letiště Praha/Ruzyně
nadlimitní Zadáno 03.06.2016 05.09.2017 11:00
Provádění revizí protipožárních ucpávek ve lhůtách daných platnou legislativou
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.06.2016 20.06.2016 15:00
Zajištění dodávek dráhových položek
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.06.2016 16.06.2016 10:00
Poskytování poradenských služeb v oblasti Business Intelligence
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.05.2016 20.06.2016 12:00
Rozšíření firewall Juniper Networks
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.05.2016 08.06.2016 12:00
Výměna odmrazovacích nádrží č. 1-4
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.05.2016 13.06.2016 09:00
Oprava štěrbinového žlabu a přilehlé vozovky v komunikaci před CHS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.05.2016 08.06.2016 11:00
Tiskové služby- velkoformátový tisk
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.05.2016 03.06.2016 10:00
Dodání a implementace Flow kolektoru
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.05.2016 03.06.2016 13:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce stání 1, TWY A1 a TWY A
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.05.2016 06.06.2016 10:00
Dodání licencí Nintex Workflow pro MS Sharepoint
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 26.05.2016 12:00
Pravidelná údržba stanice reverzní osmózy na Vodárně Jih
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 06.06.2016 14:00
Rozšíření letecké radiokomunikační technologie vč. zajištění dohledu nad systémem TETRA
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 01.06.2016 12:00
Výměna CB krytu v areálu stáčiště LPH v Kněževsi
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 03.06.2016 11:00
Zajištění dodání 3 ks traktorových košťat
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 01.06.2016 12:00
Zajištění dodání 4 ks mulčovačů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 01.06.2016 12:00
Dodávky krmiva a chovatelských potřeb
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.05.2016 01.06.2016 15:00
Services in construction for booth display for 22th World Route Development Forum in China
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.05.2016 01.06.2016 16:00
Služby Cost Managementu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.05.2016 01.06.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016