Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky pralinek a mini čokolád
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.05.2016 23.05.2016 10:00
Převzetí kalů z ČOV
mimo režim ZZVZ Hodnocení 15.05.2016 30.05.2016 09:00
Dodávky obalového materiálu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.05.2016 31.05.2016 10:00
Dodávka RSA SW Tokenů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.05.2016 19.05.2016 12:00
Maintenance pro SW Optim Access
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.05.2016 17.05.2016 12:00
Modernizace a doplnění limnigrafů _ měření průtoku srážkových vod
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.05.2016 11.08.2016 10:00
Rámcové úpravy aplikací na platformě MQ a NET
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.05.2016 18.05.2016 13:00
Stanice pro imisní monitoring
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.05.2016 23.05.2016 09:00
Zajištění dodávky čelní radlice pro Unimog
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.05.2016 19.05.2016 10:00
Zajištění dodávky nové strojní pásové pily
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.05.2016 19.05.2016 10:00
Rekonstrukce kopilitových stěn Hangáru F
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.05.2016 30.05.2016 15:00
Výměna osvětlení odletové haly Terminálu 1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.05.2016 11.08.2016 12:00
Výměna řídicího systému Sauter za Allen Bradley, 2016
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.05.2016 12.05.2016 10:00
Zajištění dodávek provozních kapalin
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.05.2016 16.05.2016 10:00
Zajištění dodávky mobilního stanoviště pro OLE
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.05.2016 18.05.2016 10:00
Postupné dodávky kancelářských potřeb
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.05.2016 27.05.2016 10:00
Oprava TWY M v křížení s příjezdovou komunikací na kompenzační stání
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.05.2016 16.05.2016 11:00
Provádění oprav, periodické údržby a kontrol těsnosti splitových chladicích jednotek
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.04.2016 12.05.2016 12:00
Vypracování posouzení vlivů záměrů staveb na životní prostředí (EIA)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.04.2016 12.05.2016 09:00
Provádění pozáručního servisu a pravidelných revizí systému EPS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.04.2016 11.05.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016