Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávky pralinek a mini čokolád
not under the Act regime Evaluation 17.05.2016 23.05.2016 10:00
Převzetí kalů z ČOV
not under the Act regime Evaluation 15.05.2016 30.05.2016 09:00
Dodávky obalového materiálu
not under the Act regime Evaluation 12.05.2016 31.05.2016 10:00
Dodávka RSA SW Tokenů
not under the Act regime Evaluation 11.05.2016 19.05.2016 12:00
Maintenance pro SW Optim Access
not under the Act regime Evaluation 11.05.2016 17.05.2016 12:00
Modernizace a doplnění limnigrafů _ měření průtoku srážkových vod
not under the Act regime Evaluation 11.05.2016 11.08.2016 10:00
Rámcové úpravy aplikací na platformě MQ a NET
not under the Act regime Evaluation 09.05.2016 18.05.2016 13:00
Stanice pro imisní monitoring
not under the Act regime Evaluation 09.05.2016 23.05.2016 09:00
Zajištění dodávky čelní radlice pro Unimog
not under the Act regime Evaluation 09.05.2016 19.05.2016 10:00
Zajištění dodávky nové strojní pásové pily
not under the Act regime Evaluation 09.05.2016 19.05.2016 10:00
Rekonstrukce kopilitových stěn Hangáru F
not under the Act regime Evaluation 06.05.2016 30.05.2016 15:00
Výměna osvětlení odletové haly Terminálu 1
not under the Act regime Evaluation 06.05.2016 11.08.2016 12:00
Výměna řídicího systému Sauter za Allen Bradley, 2016
not under the Act regime Evaluation 05.05.2016 12.05.2016 10:00
Zajištění dodávek provozních kapalin
not under the Act regime Evaluation 04.05.2016 16.05.2016 10:00
Zajištění dodávky mobilního stanoviště pro OLE
not under the Act regime Evaluation 04.05.2016 18.05.2016 10:00
Postupné dodávky kancelářských potřeb
not under the Act regime Evaluation 03.05.2016 27.05.2016 10:00
Oprava TWY M v křížení s příjezdovou komunikací na kompenzační stání
not under the Act regime Evaluation 02.05.2016 16.05.2016 11:00
Provádění oprav, periodické údržby a kontrol těsnosti splitových chladicích jednotek
not under the Act regime Evaluation 28.04.2016 12.05.2016 12:00
Vypracování posouzení vlivů záměrů staveb na životní prostředí (EIA)
not under the Act regime Evaluation 28.04.2016 12.05.2016 09:00
Provádění pozáručního servisu a pravidelných revizí systému EPS
not under the Act regime Evaluation 27.04.2016 11.05.2016 12:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016