Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrální sklad odpadů
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.03.2021 17.03.2021 14:00
Úprava stávající a návrh nové estakády – DUR a DSP
nadlimitní Hodnocení 26.02.2021 28.07.2021 14:00
Oprava kolektoru K10
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.02.2021 30.03.2021 09:00
Oprava zabezpečení ocelových poklopů
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 09:00
Parkovací systém pro Letiště Praha
nadlimitní V jednání 22.02.2021 22.03.2021 23:59
Havarijní opravy základen návěstidel SZZ
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.02.2021 04.04.2021 23:59
Oprava střešní krytiny trafostanice 5
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.02.2021 14.04.2021 12:00
„Výměna stropních konstrukcí a rámů s poklopem třídy zatížení E600 na komorách v prostoru STRIP TWY’s a RWY’s na letišti Praha/Ruzyně“
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.02.2021 01.03.2021 10:00
Výběrové řízení VR/0211008469 na pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování prodejního stánku - kavárna, občerstvení.
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.02.2021 23.02.2021 15:00
Úložiště dat pro zálohovací systém
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.02.2021 11.02.2021 23:59
Inženýrsko-geologický průzkum – jádrové vrty
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.02.2021 17.02.2021 12:00
Dodávky kuchyňského a stolního inventáře
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.02.2021 05.05.2021 23:59
PTK - Poskytování daňového poradenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2021 11.02.2021 15:00
Integration Service Hub
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.01.2021 08.03.2021 23:59
Dodávky cukrovinek
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.01.2021 10.02.2021 23:59
Předběžná tržní konzultace - Dodávka přenosných ETD zařízení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.01.2021 01.02.2021 12:00
Realitní agentura
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.01.2021 22.02.2021 14:00
Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování bankomatů - tzv. "BANKING CORNER" v objektu Terminálu 1
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.01.2021 02.02.2021 12:00
Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování bankomatů - tzv. "BANKING CORNER" v objektu Terminálu 2
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.01.2021 02.02.2021 12:00
PTK_PD APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.01.2021 25.01.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016