Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky uzenin a masných výrobků
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2021 08.11.2021 12:00
Ocelová konstrukce zatěžovací zkušebny letadlových heverů včetně vystrojení zatěžovacími komponenty
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.10.2021 04.11.2021 12:00
Výměna kabelů vysokého napětí VN 031
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.10.2021 03.11.2021 09:00
Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci - Nový taxi model pro Letiště Praha, a. s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2021 30.11.2021 14:00
Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 24.11.2021 09:00
PTK- dodávky drogistického a úklidového zboží
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 29.10.2021 23:59
Výstavba zpevněných ploch v prostoru HMS a instalace stožárového osvětlení
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.09.2021 25.10.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016