Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešních světlíků T2
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 10:00
Dodávka požárního technického automobilu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.02.2021 26.03.2021 23:59
Oprava kolektoru K10
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.02.2021 09.03.2021 12:00
Oprava zabezpečení ocelových poklopů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.02.2021 15.03.2022 09:00
Havarijní opravy základen návěstidel SZZ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.02.2021 08.03.2021 12:00
Servis a opravy kotlů vč. horkovodu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.02.2021 04.03.2021 12:00
Oprava střešní krytiny trafostanice 5
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.02.2021 03.03.2021 12:00
„Výměna stropních konstrukcí a rámů s poklopem třídy zatížení E600 na komorách v prostoru STRIP TWY’s a RWY’s na letišti Praha/Ruzyně“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.02.2021 01.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016