Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Penetrační testy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.01.2022 31.01.2022 23:59
Delivery of The New Conveyor Belts with Diesel Engine
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.01.2022 21.01.2022 14:00
Podrobná studie proveditelnosti stavby „Úpravy systému pojezdových drah a související provozně - bezpečnostní infrastruktury, letiště Praha/Ruzyně“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.01.2022 25.01.2022 10:00
Výměna poklopů a zkapacitnění kabelovodu ve stripu RWY 06/24
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.01.2022 24.01.2022 11:00
VŘ 0211008659 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem umístění dětských houpadel
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.01.2022 04.02.2022 11:00
Dodávky betonových prefabrikátů pro mobilní oplocení
nadlimitní Příjem nabídek 07.01.2022 07.02.2022 10:00
Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2022 28.01.2022 23:59
Preliminary Market Consultation related to "LKPR Hangar – Preliminary Design Study”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.12.2021 31.01.2022 23:59
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro letiště Praha
nadlimitní Příjem nabídek 17.12.2021 24.01.2022 12:00
PTK - Záchranné a požární schody
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.12.2021 31.01.2022 23:59
Výběrové řízení 0212008663 na spolupráci formou cobrandu letištního salonku - Terminál 1
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2021 17.02.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016