Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Stavební úpravy kanceláří v celništi T1
not under the Act regime Receipt of tenders 26.11.2021 10.12.2021 12:00
Delivery of The Electric Small Tractors
not under the Act regime Receipt of tenders 25.11.2021 06.12.2021 23:59
Dodávka a montáž oken a dveří
not under the Act regime Receipt of tenders 25.11.2021 07.12.2021 09:00
Delivery of The Diesel Small Tractors
not under the Act regime Receipt of tenders 24.11.2021 03.12.2021 23:59
Delivery of The New Conveyor Belts with Diesel Engine
not under the Act regime Receipt of tenders 23.11.2021 03.12.2021 23:59
Rectractable belt barriers and accessories for belt barriers
not under the Act regime Receipt of tenders 23.11.2021 07.12.2021 14:00
Zajištění licenčního programu Microsoft
above-the-threshold Receipt of tenders 22.11.2021 10.12.2021 12:00
VŘ 0211008652 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem provozování prodejního stánku - kavárna, občerstvení
not under the Act regime Receipt of tenders 18.11.2021 03.12.2021 12:00
Rekonstrukce severní části křižovatky TWYs AxBxDxG a navazující TWY B
above-the-threshold Receipt of tenders 18.11.2021 20.12.2021 12:00
Minibus pro VIP cestující
not under the Act regime Receipt of tenders 18.11.2021 01.12.2021 23:59
PD Rekonstrukce TWY H mezi TWYs H1 - J
not under the Act regime Receipt of tenders 16.11.2021 30.11.2021 09:00
Úprava travnatého pásu RWY 06/24
not under the Act regime Receipt of tenders 15.11.2021 06.12.2021 10:00
VŘ 0211008620 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem provozování obchodu // TP 0211008620 for the lease of business premises for the purpose of running a business
not under the Act regime Receipt of tenders 15.11.2021 15.12.2021 11:00
DODÁVKY NELETECKÝCH POHONNÝCH HMOT
above-the-threshold Receipt of tenders 29.10.2021 30.11.2021 23:59
Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci - Nový taxi model pro Letiště Praha, a. s.
small-scale public contract Receipt of tenders 18.10.2021 30.11.2021 14:00
Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24
above-the-threshold Receipt of tenders 18.10.2021 10.12.2021 09:00
PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY NÁPOJOVÝCH A PRODEJNÍCH AUTOMATŮ (a provozování maloobchodního prodeje potravin jejich prostřednictvím) // THE OPERATION OF DRINK AND SNACK MACHINES (and retail sale of food via vending machines)
above-the-threshold Receipt of tenders 03.09.2021 07.12.2021 12:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016