Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování profylaktických prohlídek po dobu záruk na záložních zdrojích EATON
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2019 18.12.2019 10:00
Výměna okenních portálů v objektu č. 66 - „Motorárna“, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2019 19.12.2019 09:00
Dodávky vín
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.12.2019 13.12.2019 18:00
Technickobezpečnostní dohled Kopaninského poldru, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.12.2019 16.12.2019 09:00
Výběrové řízení č. 126 na pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování stánku //Tender procedure No. 126 for the lease of business premises specified for the purpose of operating a stand
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.12.2019 31.12.2019 11:00
Rekonstrukce rozvodů teplé vody a cirkulace v T1 a T2
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.11.2019 16.12.2019 14:00
PTK Dodání a instalace mycí technologie a zařízení / Delivery and Installation of Washing Technology and Equipment
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.11.2019 20.12.2019 14:00
Přesun pokladny parking Economy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.11.2019 19.12.2019 10:00
VŘ č. 124 na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Hangáru A // TP No. 124 for the lease of business premises in the Hangar A building
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.11.2019 31.01.2020 16:00
Svoz komunálního odpadu
nadlimitní Příjem nabídek 21.11.2019 19.12.2019 10:00
Oprava, rozšíření TWY C, D, F, G, L v souvislosti s výstavbou Stoky sever I. Etapa
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2019 13.12.2019 10:00
Výběrové řízení č. 122 - Pronájem parkovacích míst v PARKINGU C // Tender procedure No. 122 - The lease of parking spaces in Parking C
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.10.2019 16.12.2019 10:00
Software pro elektronické podávání žádostí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.08.2019 19.12.2019 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2