Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešních světlíků T2
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 10:00
Dodávka požárního technického automobilu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.02.2021 26.03.2021 23:59
Oprava kolektoru K10
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.02.2021 09.03.2021 12:00
Oprava zabezpečení ocelových poklopů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.02.2021 15.03.2022 09:00
Parkovací systém pro Letiště Praha
nadlimitní Prokazování kvalifikace 22.02.2021 22.03.2021 23:59
Havarijní opravy základen návěstidel SZZ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.02.2021 08.03.2021 12:00
Servis a opravy kotlů vč. horkovodu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.02.2021 04.03.2021 12:00
Oprava střešní krytiny trafostanice 5
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.02.2021 03.03.2021 12:00
„Výměna stropních konstrukcí a rámů s poklopem třídy zatížení E600 na komorách v prostoru STRIP TWY’s a RWY’s na letišti Praha/Ruzyně“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.02.2021 01.03.2021 10:00
Výběrové řízení VR/0211008469 na pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování prodejního stánku - kavárna, občerstvení.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.02.2021 23.02.2021 15:00
Úložiště dat pro zálohovací systém
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.02.2021 11.02.2021 23:59
Inženýrsko-geologický průzkum – jádrové vrty
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.02.2021 17.02.2021 12:00
Dodávky kuchyňského a stolního inventáře
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.02.2021 19.02.2021 23:59
Dodávky zdravotnického materiálu a léčiv II.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.02.2021 15.02.2021 12:00
Provádění diagnostiky RWY na letišti Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 29.01.2021 25.02.2021 09:00
PTK - Poskytování daňového poradenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2021 11.02.2021 15:00
Integration Service Hub
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.01.2021 24.02.2021 23:59
Dodávky zdravotnického materiálu a léčiv
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.01.2021 19.02.2021 14:00
Dodávky cukrovinek
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 25.01.2021 10.02.2021 23:59
Předběžná tržní konzultace - Dodávka přenosných ETD zařízení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.01.2021 01.02.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››