Přehled veřejných zakázek

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrických pracovních strojů během jejich používání
not under the Act regime Receipt of tenders 12.12.2019 20.12.2019 12:00
A New Temporary Run-up Area, Prague Airport
above-the-threshold Receipt of tenders 10.12.2019 23.01.2020 13:00
Úpravy skladové haly na dílny autoprovozu - navýšení kapacity SVP
not under the Act regime Receipt of tenders 09.12.2019 20.01.2020 10:00
Eskalátor ES1, ES2 a ES3, letiště Praha Ruzyně
not under the Act regime Receipt of tenders 09.12.2019 10.01.2020 10:00
Přístavba trafostanice TS 12
not under the Act regime Receipt of tenders 09.12.2019 20.12.2019 10:00
Výměna výtahů č. 5 a č. 7 v Terminálu 1, letiště Praha/Ruzyně
not under the Act regime Receipt of tenders 09.12.2019 23.12.2019 10:00
Vysoce odborné překlady a tlumočení AJ
not under the Act regime Receipt of tenders 09.12.2019 19.12.2019 10:00
Komplexní poradenství Real Estate
not under the Act regime Receipt of tenders 09.12.2019 03.01.2020 12:00
Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
not under the Act regime Receipt of tenders 06.12.2019 14.01.2020 13:00
Likvidaci sušených kalů z ČOV
not under the Act regime Receipt of tenders 06.12.2019 15.01.2020 10:00
Rekonstrukce 1. biologické linky ČOV Sever
not under the Act regime Receipt of tenders 05.12.2019 19.12.2019 13:00
Čištění odlučovačů ropných látek, sedimentačních nádrží a lapáků tuku
not under the Act regime Receipt of tenders 05.12.2019 19.12.2019 12:00
PD Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
not under the Act regime Receipt of tenders 04.12.2019 18.12.2019 15:00
Vozidla 4x4 typu Pick-up pro OLE a BOL
not under the Act regime Receipt of tenders 04.12.2019 03.01.2020 23:59
Výroba a instalace polepů určených na vozidla
not under the Act regime Evaluation 04.12.2019 11.12.2019 20:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››