Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění oprav a periodické údržby čerpacích stanic APH
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 30.07.2020 03.09.2020 09:00
THE PROVISION OF CUPPS/CUSS SYSTEMS II
nadlimitní Vyhodnoceno 29.07.2020 12.08.2020 23:59
Technická kontrola - Program ventilace
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 27.07.2020 11.08.2020 10:00
Poskytování servisní a technické podpory radarového a termokamerového systému
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.07.2020 15.09.2020 23:59
Dodávky osvětlovací techniky, elektroinstalačního materiálu a baterií II
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 20.07.2020 26.08.2020 23:59
Úklid a čištění objektů v areálu letiště Praha/Ruzyně část I a část II
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 20.07.2020 20.08.2020 12:00
Zajištění demolice, revitalizace a retrofit objektů s vlivem na environmentální aspekty okolí letiště (RS na demolice)
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 17.07.2020 07.08.2020 14:00
Obnova monitorovací stěny dispečinku
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 16.07.2020 06.08.2020 23:59
Provádění oprav a ověřování měřících tratí na výdej LPH
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 15.07.2020 14.08.2020 10:00
Úprava prostoru dílny ÚPL v hangáru A
mimo režim ZZVZ Hodnocení 15.07.2020 16.09.2020 15:00
Odborný garant programu biodiverzity
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.07.2020 28.07.2020 14:00
Předběžná tržní konzultace - Pronájem nájemních bytů ve vlastnictví Letiště Praha, a. s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.07.2020 24.07.2020 16:00
Rozšíření pasové kontroly – přílety v Terminálu 1 – projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.07.2020 30.07.2020 12:00
Prodej chassis nákladního automobilu AVIA D75 / RZ AKV 71-89
mimo režim ZZVZ Hodnocení 08.07.2020 27.07.2020 12:00
Dodávky tabákových výrobků
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 07.07.2020 24.07.2020 23:59
Rámcová servisní smlouva tiskáren Epson a Intermec
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 03.07.2020 14.07.2020 23:59
Revize elektrických zařízení do 22 kV (včetně) v areálu letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.06.2020 18.08.2020 10:00
Dodávky polyuretanových břitů na radlice zametačů-odfukovačů pro letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 30.06.2020 28.07.2020 23:59
Dodávky dochucovadel
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 25.06.2020 09.07.2020 23:59
Vysokozdvižná plošina s dosahem min. 11 m
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 23.06.2020 03.07.2020 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016