Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění havarijních oprav slaboproudých metalických kabelů
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.03.2020 22.04.2020 12:00
Hala pro techniku údržby ploch – projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.03.2020 19.05.2020 10:00
Dodávky zrnkové kávy a čaje pro letištní salonky
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.03.2020 23.04.2020 23:59
Dodávky zemního plynu na roky 2021 - 2024 II
nadlimitní Vyhodnoceno 24.03.2020 16.04.2020 23:59
Odstraňování gumy a vodorovného dopravního značení tlakovým paprskem
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.03.2020 14.04.2020 14:00
Výměna stropních konstrukcí a rámů s poklopem na letištních plochách letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.03.2020 24.04.2020 14:00
Vypracování posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)“
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.03.2020 21.05.2020 10:00
Dodávky uniforem pro vybrané organizační jednotky Letiště Praha, a. s.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.03.2020 20.04.2020 15:00
Výběrové řízení na spolupráci formou zajištění prezentačních jízd pro klienty VIP Service Club Continental a poskytnutí reklamního(ch) vozu(ů) za účelem transferu klientů po letištní ploše
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.03.2020 15.04.2020 12:00
Poptávkové řízení na nákup žebříků, schůdků, štaflí pro provozy Letiště Praha
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.03.2020 13.05.2020 12:00
Předběžná tržní konzultace - Letištní zametač – odfukovač, širokozáběrový
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.03.2020 03.04.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace: Přehledový systém pro mobilní mechanizační prostředky / Preliminary Market Consultation: Vehicle surveillance system
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.03.2020 13.04.2020 23:59
Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 a Terminálem 2
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.03.2020 27.03.2020 10:00
Dodávky mini potravin
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.03.2020 22.04.2020 23:59
Poskytování rámcové podpory systému Perimetr
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 09.03.2020 23.04.2020 23:59
Předběžné tržní konzultace_PD APN D2, TWY M1, M2 a propojení s TWY L
nadlimitní Zadávání 09.03.2020
Výstavba páteřní stoky sever a související oprava a rozšíření TWY C, D, F, G, L
nadlimitní Vyhodnoceno 09.03.2020 17.04.2020 10:00
Poskytování poradenských služeb v oblasti Business Intelligence
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2020 27.03.2020 23:59
RFI - Náhrada aplikace LetGIS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2020 31.03.2020 23:59
Poskytování servisních služeb na silničních blokovačích
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.03.2020 22.04.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50  ››