Detail of evaluation criteria

Criteria information
Name: Tender price without VAT
Unit:
Description:
(optional)
Nabídky Uchazečů budou hodnoceny podle výše Nabídkové ceny bez DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně. Nabídka s nejnižší Nabídkovou cenou bude hodnocena jako nejvhodnější a nabídka s nejvyšší Nabídkovou cenou jako nejméně vhodná.
Criteria parameters
Type: price
Nature: quantitative - the numerical value of the criteria is taken from the tender
Orientation: descending cost criteria - downward, lower is better
Weight in the overall evaluation: 100 %
Criteria consists of price items: No
Interval of values limitations: UNDEFINED minimum numeric value not to be exceeded

UNDEFINED maximum numeric value not to be exceeded
Entered value of the criteria must be multiples of: UNDEFINED
The method of comparing the values of tenders under the criteria
back