Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Odbornost Informačního manažera dodavatele
Jednotka: bod
Popis:
(nepovinné)
Počet zkušeností Informačního manažera dodavatele s výkonem role informačního manažera, BIM manažera nebo obdobné, získaných v posledních 5 (pěti) letech před zahájením tohoto poptávkového řízení.
Podrobněji viz V.3 zadávací dokumentace
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
Nastavení kritéria pro elektronickou aukci
Ne
Minimální rozdíl/krok změny aukční hodnoty: NENASTAVENO v jednotkách kritéria
Maximální rozdíl/krok změny aukční hodnoty: NENASTAVENO v jednotkách kritéria
zpět