Detail of evaluation criteria

Criteria information
Name: Odbornost Informačního manažera dodavatele
Unit: bod
Description:
(optional)
Počet zkušeností Informačního manažera dodavatele s výkonem role informačního manažera, BIM manažera nebo obdobné, získaných v posledních 5 (pěti) letech před zahájením tohoto poptávkového řízení.
Podrobněji viz V.3 zadávací dokumentace
Criteria parameters
Type: number value
Nature: qualitative - the numerical value of the criteria is set by the evaluator
Orientation: descending yield criteria - growing, higher is better
Weight in the overall evaluation: 20 %
Criteria consists of price items: No
Interval of values limitations: UNDEFINED minimum numeric value not to be exceeded

UNDEFINED maximum numeric value not to be exceeded
Entered value of the criteria must be multiples of: UNDEFINED
The method of comparing the values of tenders under the criteria
Criteria settings for electronic auction
No
Minimum difference / step of change of the auction value: UNDEFINED in criteria units
Maximum difference / step of change of the auction value: UNDEFINED in criteria units
back